ZaprojektujMY

Projektowanie partycypacyjne - program pilotażowo prowadzony w ramach realizacji wybranych zadań, które zwyciężyły w IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada spotkania warsztatowe dla mieszkańców, podczas których wspólnie wypracowane zostaną zalecane wytyczne dla Wykonawcy zadania. Propozycje mieszkańców z założenia bazować mają na elementach składowych wskazanych w Karcie analizy merytorycznej podczas etapu opiniowania projektów.

Wykaz projektów

REALIZACJA

Aktualny monitoring zadań znajduje się w zakładce pod nazwą:

<link budzet-obywatelski/lbo-20212022/wyniki-i-realizacja-projektow/>WYNIKI I REALIZACJA PROJEKTÓW</link>

Kontakt

  Koordynacja zadań - Biuro Aktywności Miejskiej +42 638 56 24

Kontakt