Wyniki i realizacja projektów

Sprawdź wyniki na liście

Raport z konsultacji społecznych

Kontakt do realizatorów

Lista kontaktów do realizatorów zadań - KLIKNIJ TUTAJ

Realizacja projektów - sprawdź, na jakim etapie jesteśmy

BO2023 realizacja czerwiec

B001BC | "Książki za pieniążki” - zakup książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B002BD | Książki dla każdego! Biblioteka Marynarska zaprasza! Filia nr 6 Biblioteka Miejska w Łodzi ul. Marynarska 9
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B004WL | Budowa zatoki parkingowej przy ul. Serwituty na działce 5/1 wzdłuż ściany lasu, wraz z jezdnią manewrową,na całej długości wschodniej odnogi działki, bez konieczności wycinek."Projekt jest dokończeniem inwestycji z Budżetu Obywatelskiego 2021/2022"
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Inwestycji Miejskich
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: W dniu 08.03.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania, obecnie trwa analiza i weryfikacja złożonych ofert.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: W dniu 17.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W dniu 17.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania.
Termin realizacji zadania: 30.11.2023
B005RA | Książkowe love na MotyLOVEj - zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Motylowa 13
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B006RA | "rozCZYTAJmy się" - zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki przy Wodnika 7
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B008TW | Zaczytany i zasłuchany Teofilów- zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Rojnej 39. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B009BC | Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością. Zakup książek dla Filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łagiewnicka. 118 C
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B010TW | Wybieramy Teofilów: Kino Letnie dla Teofilowa: TEO_SEANS
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przygotowanie procedury wyboru wykonawcy.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: przygotowanie procedury wyboru wykonawcy
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Podpisana umowa na realizację zadania, rozpoczęcie cyklu projekcji filmowych.
Termin realizacji zadania: 30.09.2023
B015TW | Wybieramy Teofilów: Kaczeńce na Kaczeńcowej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: zrealizowane
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przygotowano umowę-opcję na nasadzenia kaczeńców.
Termin realizacji zadania: 30.04.2023
B017RA | Więcej dziecięcej radości na Radogoszczu
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Inwestycji Miejskich
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Trwa procedowanie przygotowania materiałów przetargowych mających na celu wybór Wykonawcy.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Ogłoszono przetarg celem wyłonienia Wykonawcy
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Podpisano umowę z Wykonawcą. Rozpoczyna się etap projektowy.
B029BC | „Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizacje zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B033BD | "Czytaj, słuchaj i baw się w Słówkach"
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B034TW | TATARAKOWA KRAINA KSIĄŻEK - zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Tatarak, Filii nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Turoszowska 9a
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B035TW | Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie przy ul. Żubardzkiej 3
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B038BC | Rewitalizacja skweru zieleni u zbiegu ulic Klonowej i Powstańców Wielkopolskich
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Gospodarki Komunalnej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Przygotowanie i złożenie wniosku do WZP UMŁ o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania dokumentacji projektowej.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: W dniu 31.03.2023 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji. W dniu 12.04.2023 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami w ramach projektowania partycypacyjnego. Ustalono wspólnie wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. Aneksowano umowę z biurem projektowym - wydłużając termin realizacji o 30 dni. Termin opracowania dokumentacji - do końca lipca 2023r.
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
B039BC | Fiołkowe pole w centrum Bałut
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Zieleni Miejskiej
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Trwa przygotowanie umowy-opcji na nasadzenia fiołków w Parku im. Struga.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: Podpisano umowę-opcję na nasadzenia fiołków w Parku im. Struga.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Podpisano umowę-opcję na nasadzenia fiołków w Parku im. Struga.
Termin realizacji zadania: 31.05.2023
B042BD | Wybieram Bibliotekę - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Chryzantem 2
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Kultury
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Procedowanie umowy na realizację zadania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: w trakcie zakupu księgozbioru
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W trakcie zakupu księgozbioru.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B043TW | ODNOWA TEOFILOWA: Tablica Informacji Pasażerskiej na przystanku tramwajowym Aleksandrowska/Bielicowa
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Zarząd Inwestycji Miejskich
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Po otwarciu ofert, została złożona 1 oferta mieszcząca się w założonych środkach, obecnie trwa przygotowanie umowy do podpisu przez Wykonawcę.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: W dniu 04.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: W dniu 04.04.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Trwa etap projektowania.
Termin realizacji zadania: 30.11.2023
B045TW | Strażnik bliżej nas - czysty i bezpieczny Teofilów
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Straż Miejska
Stan realizacji zadania: w realizacji
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Realizowane są dodatkowe patrole.
Termin realizacji zadania: 31.10.2023
B048BC | (Nie)plac zabaw - rozkochajmy nasze dzieci w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej
Realizator (jednostka odpowiedzialna): Wydział Gospodarki Komunalnej
Stan realizacji zadania: w przygotowaniu
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023: Analiza wniosku z BO, przygotowanie wniosku do postępowania.
Podjęte działania w terminie marzec-kwiecień 2023: W dniu 10.05.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo kosztorysowej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023: Opracowano dokumentację projektową. Trwa uzgadnianie dokumentacji z mieszkańcami.
Termin realizacji zadania: 31.12.2023
Kontakt