TERMIN KONSULTACJI: 3 - 10 października 2020 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat proponowanych zmian w zasadach i trybie prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi. Proponowane zmiany dotyczącą dopuszczenia realizacji spotkań otwartych oraz warsztatów w formie porozumiewania się na odległość (on-line). W przypadku nasilenia epidemii pozwoli to na kontynuację realizacji konsultacji społecznych oraz włączenie mieszkańców, którzy obawiają się wziąć udział w spotkaniach stacjonarnych ze względu na stan zdrowia.

Kontakt