Zieleń w mieście

TERMIN: 2 - 31 stycznia 2020 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji rekomendacji dla Panelistek i Panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście". Wnioski z konsultacji zostaną użyte do dalszych prac nad wypracowaniem rekomendacji, które zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Łodzi.

Kontakt