Wymarzony dom kultury - łączymy siły!

TERMIN KONSULTACJI: 4 - 16 grudnia 2020 r.

  1. Przedmiotem konsultacji są zagadnienia dotyczące efektywnego funkcjonowania domu kultury, jako miejskiej instytucji kultury, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i innych współpracujących podmiotów oraz racjonalnie wykorzystuje swoje zasoby.

  2. Zebranie propozycji i opinii i zdobycie wiedzy o potrzebach i pomysłach mieszkańców związanych z korzystaniem z oferty kulturalnej miasta, poprzez działalność dotychczasowych ośrodków kultury, w kontekście planu stworzenia Miejskiej Strefy Kultury wraz z lokalnymi filiami w oparciu o dotychczasowe ośrodki kultury i ich pracę. Na tej podstawie budowana będzie nowa, ulepszona oferta dla mieszkańców dzielnic, czy osiedli. Opinie mieszkańców zostaną przekazane pani Aleksandrze Podębskiej, Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej d/s łączenia ośrodków kultury  celem wypracowania najlepszej oferty kulturalnej dla mieszkańców Łodzi.

  3. Zapraszamy do konsultacji i wypełniania ankiety wszystkich łodzian, którzy zainteresowani są ofertą kulturalną i edukacyjną domów kultury.
Kontakt