TERMIN: 22 stycznia - 5 lutego 2020 r.

Celem konsultacji było zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w Łodzi.

Kontakt