Ogłoszenia Wydziału Sportu

Ponad 4,6 mln zł dla drużyn ligowych

Tegoroczna pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że część samorządów zdecydowało się na zawieszenie finansowania zadań związanych ze sportem ligowym. Łódź na wsparcie seniorskich drużyn ligowych w drugim półroczu 2020 roku przeznaczyła 4 683 646 zł.

Pieniądze z tego tytułu zasilą konta ośmiu łódzkich klubów. Sześć z nich dostanie też pieniądze na wynajem obiektów od Miejskiej Areny Kultury i Sportu. Najwięcej środków trafi do piłkarskiej spółki Widzew, która otrzyma 1 263 000 zł (w tym 973 000 zł na wynajem stadionu). Dla zdegradowanych z PKO BP Ekstraklasy piłkarzy ŁKS przeznaczono 1 172 300 zł (w tym 882 300 zł na wynajem stadionu).

Siatkarki ŁKS Commercecon – brązowe medalistki minionego sezonu - otrzymają 695 228,70 zł (w tym 327 228,70 zł na wynajem hali), a ich lokalne rywalki z Budowlanych (piąte miejsce w Lidze Siatkówki Kobiet) dostaną 583 173,70 zł (w tym 243 173,70 zł na wynajem hali). Dla pierwszoligowych żużlowców Orła przeznaczono 560 000 zł (w tym 340 000 na wynajem stadionu), a Budowlani Rugby S.A. (spółka prowadząca drużynę Master Pharm Rugby Łódź) mogą liczyć na 293 500 zł (w tym 112 000 zł na wynajem stadionu). Miejskie dotacje trafią również do koszykarek MUKS Widzew (110 000 zł) oraz piłkarek nożnych UKS SMS (67 943,60 zł).

Przedłużenie rozstrzygnięć konkursów z profilaktyki

Do 28 sierpnia 2020 roku został przedłużony termin zakończenia postępowania konkursowego na zadania profilaktyczne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Powołując się na pkt. VII.12 ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 3157/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, informujemy, że termin zakończenia postępowania konkursowego (rozstrzygnięcia konkursu) dla zadań:

  • Lubię sport–ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian;
  • Łódź Sportowa–organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych;
  • Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

zostaje przedłużony do dnia 28 sierpnia 2020 r.

Sport to zdrowie 2020: wyniki konkursu ofert

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wyniki konkursu na zadanie "Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów" można znaleźć TUTAJ

Rozstrzygnięcia konkursów przedłużone

Do 29 maja 2020 roku został przedłużony termin zakończenia postępowania konkursowego na zadania ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, a także organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i organizację zajęć sportowych w grach zespołowych i pływaniu dla kobiet aktywnych zawodowo.

Więcej informacji TUTAJ

Rozstrzygnięcie konkursu z profilaktyki w kwietniu

Powołując się na pkt. VII.12 ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 3157/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadańz zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, informujemy, że termin zakończenia postępowania konkursowego (rozstrzygnięcia konkursu) zostaje przedłużony najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020:

  • 1) Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2020 r.,
  • 2) Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.,
  • 3) Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec - listopad 2020 r.
  • 4) Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do konkursu

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2020 roku o godz. 16:00.

Program Klub 2020

Do 15 marca 2020 Ministerstwo Sportu będzie przyjmowało wnioski do kolejnej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży. Na realizację tego zadania przeznaczono 40 mln zł, która umożliwi wsparcie działalności ok. 3 700 klubów w całym kraju.

Program jest skierowany do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia i prowadzących szkolenie sportowe dzieci i młodzieży do lat 18. O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Z pieniędzy MS można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego. Na wynagrodzenia kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

Wnioski można składać do 15 marca 2020 na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacji dotyczące programu oraz zasad naboru wniosku znajdują się na stronie MS.

Szansa na zadaszone boisko

Ministerstwo Sportu uruchamia pilotażowy program budowy zadaszeń boisk piłkarskich. Pula pieniędzy przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji wynosi 15 mln zł. Wnioski będzie można składać w terminie 17-27 lutego 2020.

Program przewiduje dofinansowanie dwóch rodzajów inwestycji. Dotacje będzie można pozyskać na zadaszenie istniejącego boiska o wymiarach co najmniej 90 x 45 metrów lub na budowę pełnowymiarowego boiska (105 x 68 m) wraz z zadaszeniem. W obu wariantach wysokość wsparcia może osiągnąć 50 procent kosztów kwalifikowanych, jednak w pierwszym przypadku nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln zł, a w drugim 3 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się tutaj.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarte konkursy ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie wspierania szkolenia sportowego i organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Zadanie pn. Wspieranie szkolenia sportowego ma być realizowane od stycznia do grudnia 2020. Celem zadania jest wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego (wszystkie kategorie wiekowe, włącznie z seniorem), w dyscyplinach olimpijskich oraz objętych współzawodnictwem prowadzonym przez Ministerstwo właściwe ds. sportu. Na ten cel przeznaczono łącznie do 4 100 000 zł. W tym samym terminie będzie realizowane zadanie pn. Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych, mające na celu wsparcie prowadzonego w łódzkich klubach sportowych szkolenia sportowego w dyscyplinach paraolimpijskich lub w dyscyplinach objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych. To zadanie pochłonie do 90 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Kwota do 140 000 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Celem tego zadania jest przygotowanie i realizacja Szkolnych Mistrzostw Łodzi (dokończenie rozgrywek szkolnych 2019/2020 oraz rozpoczęcie rozgrywek szkolnych 2020/2021) dla jak największej liczby szkół podstawowych i szkół średnich, w co najmniej czterech dyscyplinach sportowych (z uwzględnieniem w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Oferty w konkursach składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piętro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2020. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie ma na celu wsparcie cyklicznych wydarzeń sportowych będących wizytówką Miasta Łódź w kraju i na świecie, a także imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 1 600 000 zł. Termin składania ofert upływa 13 stycznia 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.

Nagrody dla sportowców i trenerów

Od poniedziałku 16 grudnia 2019 będzie można odbierać decyzje o przyznaniu nagród dla zawodników osiągających znakomite wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Nagrodzeni sportowcy muszą zgłosić się osobiście do Wydziału Sportu UMŁ (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13). W poniedziałek 16 grudnia i we wtorek 17 grudnia decyzje będą wydawane od godziny 8 do godziny 17, a w kolejnych dniach w godzinach 8-16.

Łącznie na nagrody dla szkoleniowców, sportowców indywidualnych i drużyn przeznaczono 535 600 zł. Z tej puli 53 600 zł trafi do 35 trenerów (szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

Osiemnastu z nich zostało uhonorowanych za międzynarodowe sukcesy swoich podopiecznych, a szesnastu za doprowadzenie zawodników do mistrzostwa Polski w kategorii seniorów w sportach objętych programem najbliższych igrzysk olimpijskich bądź miejsca gwarantującego udział w rozgrywkach ligi mistrzów w grach zespołowych. Dodatkowo jeden szkoleniowiec – Krzysztof Kędzierski – został nagrodzony za całokształt pracy trenerskiej.

Pozostała kwota w wysokości 482 tys. zł została przeznaczona dla zawodników. Do Wydziału Sportu wpłynęło 129 wniosków od reprezentantów dyscyplin indywidualnych. Nagrody przyznano 107 osobom, gdyż 22 wnioski nie spełniły warunków formalnych. Z powodów regulaminowych odrzucono również jeden z trzynastu wniosków złożonych przez kluby. Wśród nagrodzonych przedstawicieli gier zespołowych znalazły się siatkarki ŁKS Commercecon (mistrzynie Polski) i Budowlani SSA (wicemistrzynie Polski, prawo udziału w Lidze Mistrzyń) oraz piłkarze wodni ŁSTW (mistrzowie Polski).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Do 12 listopada 2019 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 455 000 zł. Wnioski są przyjmowane w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13). Nie będą rozpatrywane wnioski: wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, niekompletne, podpisane przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli, dostarczone po terminie i złożone na niewłaściwych drukach.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków oraz kryteria przyznawania nagród można znaleźć tutaj.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Wydział Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach:

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019:

1) Trener osiedlowy, realizacja w terminie maj - październik 2019 r.,

2) Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2019 r.,

3) Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie
marzec - grudzień 2019 r.,

4) Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie
marzec - listopad 2019 r.

5) Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w podanym poniżej linku do ogłoszenia konkursowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Link do ogłoszenia

Termin składania ofert upływa 12 lutego 2019 roku o godz. 17:00.

Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo oraz DOZ Maraton Łódź – R

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo oraz DOZ Maraton Łódź – R. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Nagrody dla trenerów i zawodników

Wydział Sportu UMŁ informuje, że do dnia 13 listopada 2018 będą przyjmowane wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów. Na ten cel przeznaczono 533 740 zł.

Druki wniosków obowiązujące w roku 2018 wraz ze stosownymi załącznikami należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych (ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz wyniki znajdują się tutaj.

Wyniki konkursów z profilaktyki

Wydział Sportu UMŁ informuje, że ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Wyniki można znaleźć tutaj.

Program Klub 2018

Do 8 maja 2018 Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie prowadziło nabór wniosków do trzeciej edycji programu Klub, w ramach którego jest dofinansowywana działalność związana z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży.

Program, na realizację którego w roku 2018 przeznaczono rekordową kwotę 40 mln zł, skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. Z pieniędzy MSiT będzie można dofinansować wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, a także organizację obozów sportowych i zakup sprzętu sportowego.

Na ten pierwszy cel kluby jednosekcyjne mogą otrzymać do 6 tys. zł, a wielosekcyjne do 9 tys. zł. Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu to odpowiednio 4 tys. zł i 6 tys. zł. Łącznie kluby jednosekcyjne mogą więc otrzymać 10 tys. zł, a wielosekcyjne 15 tys. zł. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania.

O wsparcie z programu Klub mogą się starać podmioty, które przynajmniej od trzech lat prowadzą zarejestrowaną działalność sportową, a w poprzednim i bieżącym roku otrzymały maksymalnie 200 tys. zł dotacji ze środków publicznych.

Wnioski należy składać do 8 maja 2018. Szczegóły dot. oferty znajdują się na stronie MSiT.

Nagroda dla Adama Kszczota

Do Prezydent Miasta Łodzi trafił wniosek Wydziału Sportu UMŁ o przyznanie zawodnikowi RKS Łódź Adamowi Kszczotowi nagrody w wysokości 20 000 zł, za zdobycie złotego medalu w biegu na 800 m podczas Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, które odbyły się w Birmingham. Szczegóły znajdują się tutaj.

Nagroda dla Katarzyny Komorowskiej

Do Prezydent Miasta Łodzi trafił wniosek Wydziału Sportu UMŁ o przyznanie zawodniczce KS Społem Łódź Katarzynie Komorowskiej nagrody w wysokości 10 000 zł, za zdobycie srebrnego medalu w strzelaniu pneumatycznym podczas mistrzostw Europy seniorów, które odbyły się w węgierskim Gyor. Szczegóły znajdują się tutaj.

Organizacja zajęć nordic walking

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki oraz Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów dla mieszkańców osiedli Zarzew, Andrzejów i Piastów-Kurak. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Organizacja imprez i baza sportowa

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Finał Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton Łódź – R oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

 

Wydział Sportu UMŁ informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.

Dofinansowanie dla ligowców

 

Wyniki naboru wniosków dotyczących przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu - wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym: >>>>>>>>

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wspierania szkolenia sportowego, organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością oraz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej:

 

Protokół końcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej >>>

Zestawienie zbiorcze - Organizacja zajęć z udziałem osób z niepełnosprawnością >>>

Zestawienie zbiorcze - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej >>>

Zestawienie zbiorcze - Wspieranie szkolenia sportowego >>>

czwartek, 24 października 2019

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Do 12 listopada 2019 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów. więcej

wtorek, 24 października 2017

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Nabór wniosków o przyznanie nagród

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Do 15 listopada 2017 można składać wnioski o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów. więcej

czwartek, 23 lutego 2017

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Marcin Durasik / Sportowa Łódź

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu... więcej

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Upowszechnianie kultury fizycznej

Marcin Durasik / Sportowa Łódź

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie... więcej

środa, 22 lutego 2017

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Marcin Durasik / Sportowa Łódź

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 1. Wspieranie szkolenia sportowego... więcej

Kontakt