Imprezy cykliczne

Lekkoatletyczny mityng Pedros Cup przez wiele lat kojarzony był z Bydgoszczą. W 2014 firma Strauss Cafe Poland postanowiła jednak zmienić miejsce imprezy i przeniosła ją do Łodzi. Szybko okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. W lutym 2015 Pedros Cup po raz pierwszy odbył się w Atlas Arenie i natychmiast został okrzyknięty lekkoatletyczną imprezą roku. W roku 2017 mityng zmienił nazwę na Orlen Cup.

Nasze miasto od końca poprzedniego stulecia regularnie gości uczestników największych imprez siatkarskich, które na trybunach gromadzą komplet widzów. Niemal co roku odbywają się tu pojedynki Ligi Światowej, która po raz pierwszy zawitała do Łodzi 18 czerwca 1999. W inauguracyjnym meczu Polacy zmierzyli się z Australią, którą pokonali 3:1. Później w ramach tych rozgrywek w Pałacu Sportu nasza reprezentacja grała jeszcze z: Brazylią, Rosją, Argentyną, Hiszpanią, Grecją, Serbią i Czarnogórą, Chinami oraz Japonią. W 2008 w hali przy ul. ks. Skorupki odbył się również Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy, którego gospodarzem była PGE Skra Bełchatów. Nowy rozdział siatkarskich imprez w Łodzi rozpoczął się w 2009, gdy oddano do użytku Atlas Arenę. Jako pierwsi wystąpili w niej siatkarze Polski i Brazylii, którzy 26 czerwca 2009 rozegrali mecz w Lidze Światowej. Za sprawą PGE Skry w Atlas Arenie regularnie odbywają się również pojedynki Ligi Mistrzów, z turniejami finałowymi włącznie. Te ostatnie bełchatowianie zorganizowali w 2010 i 2012.

DOZ Maraton Łódź to jedna z najbardziej prestiżowych imprez biegowych w Polsce. Pierwsza edycja, pod nazwą Łódź Maraton Dbam o Zdrowie, odbyła się 5 czerwca 2011. Dziewięć lat wcześniej rozpoczęła się historia biegu ulicą Piotrkowską - reprezentacyjną arterią Łodzi. Obie imprezy należą do najlepszych w Polsce.

Łódź stała się również krajową stolicą widowiskowych wyścigów motocyklowych. W naszym mieście w 2011 odbyły się pierwsze w kraju zawody Super Enduro, które już czterokrotnie gościły w Atlas Arenie. W 2016 zadebiutował tu Supercross - kolejna dyscyplina motorowa niezwykle popularna w USA i krajach Europy Zachodniej, lecz do tej pory nieobecna nad Wisłą.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.