Lokale dla kreatywnych

Lokale dla kreatywnych to konkurs ofert realizowany od 2012 roku, w ramach którego osoby związane z sektorem kreatywnym mogą nająć lokale w centrum Łodzi na preferencyjnych warunkach. Konkurs realizowany jest w edycjach, w których zgłoszenia oceniane są na podstawie zaproponowanej stawki czynszu najmu lokalu oraz pomysłu na biznes.

Najemcy lokali miejskich wynajętych w konkursie, w większości przypadków angażując swój czas i pieniądze, dają nowe życie przestrzeniom do tej pory skazywanym na niszczenie i zapomnienie. Stając się inwestorami, włączają społeczności lokalne w swoje działania, integrują mieszkańców wokół organizowanych wydarzeń, akcji czy inicjatyw. Program „Lokale dla kreatywnych” jest więc nie tylko działaniem wspierającym przedsiębiorczość, ale także narzędziem szeroko pojętej rewitalizacji, która jest kluczowym elementem rozwoju miasta. Program ten jest również racjonalny i wskazany z punktu widzenia długofalowego zarządzania finansami publicznymi, ponieważ przywraca społeczności lokalnej opuszczone i zaniedbane przestrzenie, które latami, opłacane z pieniędzy podatników, psuły wizerunek centrum miasta.

W 2015 roku powstał pierwszy przewodnik po Lokalach dla kreatywnych, który pokazuje najciekawsze przykłady.

Kontakt