Kadry dla biznesu

Łódź jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W mieście zlokalizowanych jest łącznie 19 placówek szkolnictwa wyższego, 7 publicznych i 12 niepublicznych oraz 30 instytucji badawczo-rozwojowych. Rocznie na łódzkich uczelniach studiuje ponad 75 tys. studentów, w tym blisko 3,5 tys. studentów zagranicznych, a dyplom uzyskuje około 17,5 tys. absolwentów.

Uniwersytet Łódzki 

Jest jedną z czołowych uczelni wyższych w Polsce - na jej 12 wydziałach studiuje prawie 33 tysiące osób. Oferuje 115 kierunków studiów. Uniwersytet współpracuje z wieloma zagranicznymi uczelniami. W ramach programów wymiany zagranicznej studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą kontynuować naukę w 28 krajach Europy.

Politechnika Łódzka 

Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach technicznych szkół wyższych. Jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych oraz jedną z najchętniej wybieranych wyższych szkół technicznych. Dyplom Politechniki Łódzkiej cieszy się uznaniem polskich i zagranicznych pracodawców.

Uniwersytet Medyczny 

Kształci lekarzy, stomatologów, farmaceutów, specjalistów usług medycznych i jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzi studia oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Łódzki Uniwersytet Medyczny zajmuje czołowe miejsca w rankingach, a zaplecze dydaktyczne, badawcze i laboratoryjne jest jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce.

Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera) 

To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Kształci reżyserów, operatorów, aktorów, twórców animacji, montażystów, producentów, scenarzystów, fotografików. Alma mater wielu wybitnych filmowców, wśród absolwentów Szkoły m.in.: Andrzej Wajda, Roman Polański, Kazimierz Kutz, Jerzy Skolimowski, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Kieślowski, Filip Bajon, Janusz Gajos.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 

to nowoczesna uczelnia artystyczna, w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym, że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja. Uczelnia powstała w 1945 roku z myślą o studentach kreatywnych, rządnych przygód w świecie mody oraz pasjonatów malarstwa czy grafiki. Z roku na rok zwiększa się znaczenie uczelni na arenie międzynarodowej, dzięki przedsięwzięciom takim jak Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych YTAT czy Letnie Międzynarodowe Kursy Grafika i Tkanina Artystyczna PATA oraz wydarzenie Łódź Young Fashion.

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

należy do wiodących uczelni artystycznych w Polsce. Jest otwarta na nowe formy rozwoju pasji i talentów oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Bogata oferta dydaktyczna obejmuje ponad 50 specjalności na czterech wydziałach.

Program „Młodzi w Łodzi”

Program „Młodzi w Łodzi” wspiera rozwój kariery zawodowej studentów, zachęcając młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z miastem. Jednocześnie wspiera lokalnych przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanej kadry.

Aż 98% łódzkich studentów, którzy słyszeli o jakiejkolwiek akcji skierowanej do młodzieży, spontanicznie wskazuje program „Młodzi w Łodzi”. W ramach programu studenci mogą m.in. korzystać ze zniżek będąc posiadaczem studenckiej karty rabatowej, brać udział w darmowych szkoleniach, zdobywać doświadczenie podczas płatnych staży wakacyjnych, otrzymywać stypendia czy poznawać łódzkich pracodawców. Realizatorem programu jest Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi. Partnerami programu są wiodące łódzkie uczelnie oraz 242 pracodawców z Łodzi i regionu.

Specjalistyczna kadra. Kierunki kształcenia.

KSZTAŁCENIE Z MYŚLĄ O ZATRUDNIENIU
Łódzkie uczelnie dbają o rozwój swoich studentów, oferując kierunki studiów oraz fakultety, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. W wyniku zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin zarówno Uniwersytet Łódzki, jak i Politechnika Łódzka we współpracy z przedsiębiorcami tworzą ofertę edukacyjną, zwiększającą szansę na zatrudnienie absolwentów w konkretnych branżach.
W ostatnich latach w Łodzi powstały kierunki, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie licznych firm, takich jak np.: Nordea, Fujitsu, iTechArt, GFT.

PRZYKŁADOWE KIERUNKI DLA BRANŻY BPO/SSC/IT
Na łódzkich uczelniach prowadzone są m.in. kierunki kształcące specjalistów dla branży BPO/SSC/IT oraz produkcji, a treści realizowanych przedmiotów są przygotowane w porozumieniu z akademią CISCO oraz JUNIPER. Dzięki temu absolwenci szkół wyższych są wysoko kwalifikowanymi pracownikami gotowymi podjąć pracę w wiodących firmach.

Łódź mówi różnymi językami

W przeciągu najbliższych 3 lat na łódzkim rynku pracy dostępnych będzie ponad 130 tys. osób władających językami obcymi w stopniu przynajmniej B1.

Znajomość języków obcych łódzkich uczniów i studentów

Szkolnictwo w Łodzi

Łódź posiada również świetnie rozwinięte zaplecze oświatowe. W mieście znajduje się ponad 200 przedszkoli, w tym także wielojęzycznych oraz liczne szkoły podstawowe i licea. Dzięki temu ewentualna relokacja pracowników wraz z rodzinami staje się o wiele łatwiejsza.

Kontakt