Łódź w liczbach

Atrakcyjność inwestycyjna Łodzi jest wymierna i policzalna – liczby mówią same za siebie. Według raportów i statystyk Łódź to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Europie środkowo-wschodniej. Zobacz i dowiedz się więcej na temat trzeciego największego miasta w Polsce!

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w Łodzi i regionie w rozbiciu na płeć i grupy wiekowe

Płeć Miasto Łódź Województwo łódzkie
Kobiety 192 773 osoby 697 765 osoby   
Mężczyźni 207 274 osoby 788 555 osoby
Ogółem 400 047 osoby  1 486 320 osoby

Podział na grupy wiekowe w województwie łódzkim

18 – 24 lata 184,721
25 – 29 lat 163,540
30 – 34 lata  188,858
35 – 39 lat 196,346
40 – 44 lata 186,197
45 – 49 lat  158,524
50 – 54 lata  147,639
55 – 59 lata  172,722
60 – 64 lat             87,773

KOSZTY WYNAJMU POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA koszt wynajmu za miesiąc
BIURO KLASY A 11,50-13,50 euro/m2/mies. + opłaty eksploatacyjne 3-4 euro/m2/mies.
BIURO KLASY B 9-10 Euro/m2/mies.
MAGAZYN 2,60 - 3,20 euro/m2 (w granicach miasta 3,40 - 3,90 Euro)
HANDEL czynsze prime w Łodzi, czyli za lokale ok. 100 m­2 z kategorii moda i dodatki w najlepszych centrach handlowych: 50-55 euro/m2/mies.
MIESZKANIE/liczba pokoi Średnia stawka czynszu netto (zł/mc) Średnia stawka opłat (zł/mc) Średnia stawka najmu brutto
1 pokojowe 1 029 zł 382 zł  1 411 zł
2 pokojowe 1 445 zł 520 zł 1 966 zł

3 pokojowe

1 778 zł 670 zł 2 447 zł
4 pokojowe 2 854 zł 916 zł 3 770 zł
5 pokojowe 3 500 zł 1 200 zł  4 700 zł 

Międzynarodowi inwestorzy z Łodzi i regionu

ABB

Albea Group

AMCOR FLEXIBLES REFLEX

Amcor Tobacco Packaging Polska

AQ Wiring Systems

Aquila Radomsko

Armeton

Asco Numatics

Atos (AMG Net)

August Faller

Barry Callebaut

Bilplast

Bluerank

BMS

Bora Poland

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Cablex-P

Capita Customer
Solutions

Cardif

Ceri International

Clariant

Coko-Werk

Commerz Systems

Compin Polska

Conduent

Dakri Dystrybucja

Deante

Dell Products

DesleeClama

Dimar

Drahtzug Stein Łódź

DSV Road

E.G.O. Polska

Enginova

Ericsson

Euroglas Polska

Flextronics

Flint Group

Frigo Logistic

Fuji Seal Poland

Fujitsu Technology Solutions

Geplastyk

GFT

Gillette Poland International

Greiner Multifoam

Haering Polska

Hapam Poland

Harman

Hatrans

Hexagon

HPE

Hutchinson Poland

Idemia (Oberthur Technologies R&D Poland)

Indesit Company Polska

Infosys

Interprint Polska

Isopak

Kampmann Polska

Kellogg Pringles

Magellan

Manuli Hydraulics Manufacturing

 

mBank

Media 4U

Mellon

Nordea Bank AB S.A.

Panasonic

Philips Lighting

Pöyry

Primulator

Printpack Poland

Procter and Gamble Operations Polska

Profilpas Polska

Prowell

PwC

quick-mix

Rossmann

RR Donnelley

Sanitec Koło

Schaumaplast-Organika

Schraner Polska

Sii

Sirmax Polska

Stora Enso Poland

T-mobile

Takeda

Tate&Lyle

TomTom

UPS

Vandemoortele

Veolia

Vistex

Wirthwein

Źródła

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.