Wywiady ze specjalistami

Opinie specjalistów

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Rewitalizacja bez wartości kulturowych?

Aleksandra Kwiecień / Expo

Rewitalizacja to jedno z najmodniejszych obecnie słów w dyskursie publicznym w Polsce. Używają go wszyscy, nawet wtedy, kiedy nie do końca wiedzą, co ono znaczy. Dzieje się tak chyba dlatego, że w... więcej

poniedziałek, 14 września 2015

Kreatywne ożywienie

Maciej Mazerant (Purpose)

Łódź ogarnęła rewitalizacyjna gorączka. Słowo rewitalizacja odmieniane jest na wszystkie sposoby, wykorzystywane jest w kontekście większości miejskich działań. Miliardy złotych, które zostaną... więcej

niedziela, 14 czerwca 2015

Miasto jako moderator

Maciej Mazerant (Purpose)

W dobie „wędrującego kapitalizmu” założenie, że pozyskanie jednego bądź kilku dużych inwestorów, którzy pozostaną na zawsze lub na bardzo długo w danym miejscu, jest obarczone wielkim ryzykiem.... więcej

wtorek, 14 kwietnia 2015

SEKTOR KREATYWNY CO TO TAKIEGO?

Maciej Mazerant (Purpose)

Zmieniająca się Łódź, to fakt. Są mieszkańcy, dla których te zmiany są od dawna wyczekiwane, są również i Ci, dla których nowości stanowią pewien dyskomfort. Zainicjowane blisko pięć lat temu... więcej

niedziela, 14 grudnia 2014

Żyć w mieście

Maciej Mazerant (Purpose)

Budżet partycypacyjny może pomóc przede wszystkim w tworzeniu miasta na ludzką scalę. Bo miasto ma być dla ludzi, a nie ludzie dla miasta. A miasto dla ludzi to miasto, w którym dobrze czuje się... więcej

piątek, 14 listopada 2014

Nowe, odradzające się miasto...

Maciej Mazerant (Purpose)

Dla mnie bardzo ciekawe jest to, że osoby, z którymi współpracuję, a które dawno nie były w Łodzi albo znają Łódź tylko z mitów, mówią, że teraz jest to zupełnie inne miasto niż myśleli. Doceniają... więcej

wtorek, 14 października 2014

Projektant i rzemieślnik

Maciej Mazerant (Purpose)

Tak samo rzemiosło, jak i inne obszary przestrzeni społecznej należy wiązać z sektorem kreatywnym. To nie tylko rzemieślnicy, ale również nauczyciele, sklepikarze, właściciele komisów czy hodowcy... więcej

niedziela, 14 września 2014

Edukacja żywieniowa

Maciej Mazerant (Purpose)

Największą rolę w edukacji żywieniowej dzieci odgrywają ich rodzice i opiekunowie, bo to oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu, wtedy od nich wszystkiego się uczy, również jak i co jeść. (...)... więcej

czwartek, 14 sierpnia 2014

Wyjść poza pewne ramy

Maciej Mazerant (Purpose)

Dzięki projektowi iTeatru, Telewizja Polska chce kreować aktywność młodzieży, aby budować jej wrażliwość na sztukę i kulturę w nadziei, że przełoży się to również na inne płaszczyzny życia... więcej

poniedziałek, 14 lipca 2014

Odwaga i konsekwencja

Maciej Mazerant (Purpose)

Mam wrażenie, że w ostatnich latach kulturą w Łodzi zajęli się ludzie z prawdziwą pasją, nieosiadający na laurach. Nowe idee, takie jak Festiwal Czterech Kultur czy Festiwal Muzyki Filmowej są mi... więcej

wtorek, 1 lipca 2014

Dźwięk to połowa filmu, a muzyka to połowa dźwięku

Maciej Mazerant (Purpose)

Zgrywanie filmu to jak dyrygowanie orkiestrą, tyle że zamiast instrumentów mamy tu poszczególne ścieżki dźwiękowe. Dobry inżynier dźwięku zgrywający film umie słuchać. Nie tylko tego, co słychać, ale... więcej

sobota, 14 czerwca 2014

Rynek potrzebuje projektantów - fachowców.

Maciej Mazerant (Purpose)

Dobre i nośne hasło „Łódź kreuje” proponuję rozwinąć do „Łódź kreuje i produkuje”, a w skali kraju może zaplanować kampanię pod hasłem: „Wyprodukowane w Polsce, sprzedane w Chinach”? więcej

środa, 14 maja 2014

Teatr potrzebuje pieniędzy

Maciej Mazerant (Purpose)

Nie znam dobrze Łodzi, ale myślę, że jest to miasto o niewykorzystanym potencjale. Dla mnie Łódź to czysta kartka, którą można cały czas zapełniać. To miejsce, gdzie nie brakuje przestrzeni do... więcej

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Talent i rzemieślnicza cierpliwość

Maciej Mazerant (Purpose)

Szalenie poważnym atutem Łodzi są tradycje filmowe. Kinematografia i branża gier to dziś gałęzie przemysłu nieustannie ze sobą romansujące. więcej

piątek, 14 marca 2014

Ludzie i tradycja

Maciej Mazerant (Purpose)

Mało które miasto może poszczycić się tyloma latami tradycji filmowej. Oczywiście, mówimy tu o Szkole Filmowej, jednej z najlepszych na świecie, o firmach i fachowcach, którzy swoje korzenie mają w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.