Czym jest sektor kreatywny?

Dziedziny przemysłów kreatywnych

Opracowanie: Ola Krakowiak (www.purpose.com.pl)

Kontakt