Transport i komunikacja

Drogi

W niewielkiej odległości od Łodzi znajduje się skrzyżowanie dwóch głównych autostrad: A1 i A2, które stanowią część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączącej Europę Zachodnią ze Wschodnią oraz kraje bałtyckie z południową częścią kontynentu. Międzynarodowe znaczenie ma też położona na południe od miasta trasa ekspresowa S8 łącząca Łódź z Wrocławiem. Planowana jest również trasa ekspresowa S14, która utworzy zachodni fragment łódzkiego ringu.

Kolej

Łódź posiada dobre połączenia kolejowe ze wszystkimi największymi miastami w Polsce. Przykładowo podróż do Warszawy trwa nieco ponad godzinę. Dogodne połączenie ze stolicą jest ogromną zaletą, zwłaszcza dla atrakcyjności rynku biurowego miasta.
Łódź oferuje bezpośrednie połączenie kolejowe do Chengdu w Chinach, które jest częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. Tranzyt towarów z Polski do Chin na dystansie 10 000 km zajmuje przeciętnie od 12 do 14 dni. Dla porównania, transport morski na trasie pomiędzy portami dalekowschodnimi a Europą trwa około 45 dni. Szlaki kolejowe i terminale zlokalizowane w centralnej Polsce otwierają zatem wyjątkowe możliwości dla chińskich przedsiębiorstw, które zainteresowane są inwestycjami w Polsce lub na innych europejskich rynkach.

Lotniska

W pobliżu Łodzi znajdują się dwa międzynarodowe porty lotnicze. W odległości około 10 minut jazdy samochodem od centrum miasta położone jest Międzynarodowe lotnisko im. Władysława Reymonta. Łódzki port lotniczy obsługuje ruch pasażerski i towarowy. Natomiast 130 km dalej, w Warszawie znajduje się największy w Polsce port lotniczy – Lotnisko im. F. Chopina, z którego można dotrzeć do ponad stu miejsc na całym świecie.

Duopolis: Łódź - Warszawa

Charakterystyczną cechą lokalizacji Łodzi jest sąsiedztwo stolicy Polski – Warszawy, co pozytywnie wpływa na wytworzenie synergii biznesowej pomiędzy miastami. Czas podróży i komunikacja miedzy nimi jest na tyle dogodna, że ułatwia prowadzenie biznesu oraz pozwala na szybki dojazd, a nawet codzienne podróże.

Podróż z centrum Łodzi na Lotnisko Chopina w Warszawie zajmuje jedynie 90 minut i pozwala na dostęp do około 100 destynacji krajowych i międzynarodowych. 

ROZWÓJ W PEŁNI!
W sąsiedztwie 100 km od Łodzi planowane jest otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ten główny ośrodek transportowy połączy ruch powietrzny, kolejowy i drogowy. Projekt zakłada, że lotnisko będzie mogło obsłużyć 45 milionów pasażerów rocznie już po pierwszym etapie budowy. Prace projektowe powinny zostać zakończone do końca 2019 roku, a otwarcie Portu planowane jest na rok 2027.

A w samej Łodzi...

Położony w centrum miasta dworzec kolejowy Łódź Fabryczna przeszedł niedawno gruntowną przebudowę, stając się jednym z najbardziej nowoczesnych centrów przesiadkowych w Europie.

ROZWÓJ W PEŁNI!
W mieście trwa ogromna inwestycja kolejowa. Tory, przebiegające przez centrum Łodzi, a także perony zostały przeniesione pod ziemię, co ma związek z powstającym tunelem średnicowym pod Śródmieściem Łodzi. Dzięki tunelowi dworzec Łódź Fabryczna zyska nowe połączenia, co z kolei ułatwi komunikację między innymi miastami. Planowana jest również budowa dwóch dodatkowych podziemnych stacji. Nowa, przebiegająca w tunelu linia będzie formą łódzkiego metra. Już teraz Łódź Fabryczna zapewnia dostęp do wielu środków transportu zarówno prywatnych, jak i publicznych, włączając w to pociągi, autobusy, tramwaje oraz rowery miejskie. 

ROWER – Znajdujące się w całej Łodzi stacje rowerowe ułatwiają szybkie i ekologiczne poruszanie się po mieście. Wygodna aplikacja mobilna pozwala na błyskawiczne wypożyczenie pojazdu. W Łodzi jest obecnie 1500 rowerów i 148 stacji, a ich liczba ciągle wzrasta.

SKUTER – W mieście znajduje się prawie 50 skuterów w systemie abonamentowym, pre-paid lub z płatnością za każdą minutę.

SAMOCHÓD – Na ulicach Łodzi można wypożyczyć jeden z 50 hybrydowych pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.