Zachęty dla inwestora

Pomoc ze strony biura obsługi inwestora i współpracy z zagranicą

Nagrody gospodarcze Łodzi

Dzięki działaniom wspierającym, inwestorzy mogą liczyć na wysoką jakość usług publicznych. Łódź jest miejscem przyjaznym dla biznesu, o czym świadczy szereg przyznanych miastu nagród.

 • Prime Property Prize w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom 2018, 2017, 2014
 • Investment Awards w kategorii „City” przyznane
  przez EuropaProperty.com 2017
 • Nagroda Eurobuild Investor’s Friendly City 2017, 2016, 2014
 • Raport ABSL: wyróżnienie za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2017,
  I miejsce w kategorii „Współpraca z lokalnymi władzami” oraz „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” 2016 i 2017
 • Ranking Prologis: „100 Najbardziej Pożądanych Lokalizacji Logistycznych w Europie 2017” dla najlepszych lokalizacji
  w Europie - Polska Centralna - Łódź: najbardziej pożądana
  lokalizacja poza Europą Zachodnią 2017
 • Polski Związek Firm Deweloperskich, Ranking Miast Polskich: pierwsze miejsce w 2016 i 2014 roku, drugie miejsce w 2017 i 2015 roku
 • Nagroda Eurobuild The Real Estate Personality
  of the Year 2016 dla Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej 2016
 • fDi STRATEGY AWARD in fDi Polish Cities of the Future 2016/2015
 • Diament miesięcznika „Forbes” 2012
 • Nagroda Pro Progressio, City Outsourcing Stars 2013
 • Grant IBM, Smarter Cities Challenge 2013

Wsparcie publiczne

 • Zwolnienie od podatku od osób prawnych – CIT w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Szeroką gamę przywilejów oferuje także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE, inwestor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, może także być zwolniony z podatku od nieruchomości. Poziom wsparcia jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet 55% w przypadku małych firm.

 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości przyznawane przez Gminę 
 • Program wsparcia inwestycji priorytetowych dla polskiej gospodarki w latach 2011-2020 
 • Narzędzia wsparcia rekrutacji - Powiatowy Urząd Pracy

Inne zachęty inwestycyjne

 • Opiekun inwestora dedykowany do danego procesu inwestycyjnego 
 • Wsparcie przy kwestiach proceduralnych, tzw. „szybka ścieżka” 
 • Budowanie wizerunku inwestora na rynku pracy
Kontakt