Zachęty dla inwestora

Pomoc ze strony biura obsługi inwestora i współpracy z zagranicą

Nagrody gospodarcze Łodzi

Dzięki działaniom wspierającym, inwestorzy mogą liczyć na wysoką jakość usług publicznych. Łódź jest miejscem przyjaznym dla biznesu, o czym świadczy szereg przyznanych miastu nagród.

 • Emerging Europe:
  • w badaniu Business-Friendly Perception Index 2022 (II miejsce)
  • w badaniu Business-Friendly Perception Index 2021 (I miejsce) wraz z wyróżnieniami w kategoriach Biznesowy klimat (I miejsce), Wsparcie włądz lokalnych (I miejsce), Infrastruktura i komunikacja (III miejsce), Marka (IV miejsce), Potencjał ekonomiczny (IV miejsce), Pula talentów (VI miejsce)
 • Prime Property Prize w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom 2018, 2017, 2014
 • Investment Awards w kategorii „City” przyznane przez EuropaProperty.com 2017
 • Nagroda Eurobuild Investor’s Friendly City 2017, 2016, 2014
 • Raport ABSL:
  • Business Service Sector 2022 - Dostępność drogowa (III miejsce), Współpraca z uczelniami (I miejsce), Współpraca z lokalnymi władzami (II miejsce), Poziom wynagrodzeń (II miejsce), Koszt wynajmu przestrzeni biurowych (I miejsce), Dostępność przestrzeni biurowych typu flex/cowork (III miejsce)
  • wyróżnienie za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2017,
   I miejsce w kategorii „Współpraca z lokalnymi władzami” oraz „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” 2016 i 2017
 • Ranking Prologis: „100 Najbardziej Pożądanych Lokalizacji Logistycznych w Europie 2017” dla najlepszych lokalizacji w Europie - Polska Centralna - Łódź: najbardziej pożądana lokalizacja poza Europą Zachodnią 2017
 • Polski Związek Firm Deweloperskich, Ranking Miast Polskich: pierwsze miejsce w 2016 i 2014 roku, drugie miejsce w 2017 i 2015 roku
 • Nagroda Eurobuild The Real Estate Personality of the Year 2016 dla Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej 2016
 • fDi STRATEGY AWARD in fDi Polish Cities of the Future 2016/2015
 • fDI Ranking Miast Przyszłości 
 • fDi Free Zones of the Year 2020 - Najlepsza Specjalna Strefa Ekonomiczna  w Europie i trzecia na świecie
 • fDi European Cities and Regions of the Future - Miasto średniej wielkości przyjazne biznesowe (V miejsce)
 • Diament miesięcznika „Forbes” 2012
 • Nagroda Pro Progressio, City Outsourcing Stars 2013
 • Grant IBM, Smarter Cities Challenge 2013

Wsparcie publiczne

 • Zwolnienie od podatku od osób prawnych – CIT w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Szeroką gamę przywilejów oferuje także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE, inwestor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, może także być zwolniony z podatku od nieruchomości. Poziom wsparcia jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet 55% w przypadku małych firm.

 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości przyznawane przez Gminę 
 • Program wsparcia inwestycji priorytetowych dla polskiej gospodarki w latach 2011-2020 
 • Narzędzia wsparcia rekrutacji - Powiatowy Urząd Pracy

Inne zachęty inwestycyjne

 • Opiekun inwestora dedykowany do danego procesu inwestycyjnego 
 • Wsparcie przy kwestiach proceduralnych, tzw. „szybka ścieżka” 
 • Budowanie wizerunku inwestora na rynku pracy
Kontakt