Obiekty rekreacyjne

Dla każdego coś miłego - takim hasłem można określić ofertę Łodzi skierowaną do osób zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Realizację zainteresowań ułatwiają nie tylko cały czas modernizowane i rozbudowywane obiekty sportowo-rekreacyjna, ale też warunki naturalne.

Kilkadziesiąt parków oraz jeden z największych w Europie miejskich kompleksów leśnych (Las Łagiewnicki o powierzchni ponad 1 205 ha), to idealne miejsca do uprawiania najprostszych i jednocześnie najpopularniejszych form ruchu: spacerów, biegania czy jazdy na rowerze. Na terenie tych ośrodków zieleni znajdują się również malowniczo położone ośrodki sportowo-rekreacyjne z kąpieliskami, kortami tenisowymi, klubami jeździeckimi itp.

Przez Łódź przepływa 18 rzek i strumieni. W większości są to jednak małe cieki, w których nie można się kąpać. Nie oznacza to jednak, że w mieście brak jest możliwości korzystania z atrakcji wodnych na świeżym powietrzu. Na trzech rzekach utworzono kąpieliska, które cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Arturówek (źródliskowy obszar Bzury), Młynek, Stawy Jana (oba ośrodki w dolinie Olechówki) oraz Stawy Stefańskiego (dolina Neru) zapewniają doskonałe warunki do relaksu i wypoczynku. Nie są to jednak jedyne miejsca, w których można się kąpać. Ofertę uzupełniają baseny (kryte i otwarte) - Aquapark Fala, Wodny Raj, pływalnie uczelniane i szkolne - zapewniające miejsca do rekreacji, a także nauki pływania i wyczynu.

Miłośnicy rowerów nie muszą ograniczać się do rekreacyjnego korzystania ze swoich ulubionych pojazdów. Ponad 146 km dróg i ścieżek rowerowych pozwala bowiem na używanie ich jako alternatywnego środka transportu. Powodów do narzekań nie mają również miłośnicy jazdy konnej, którzy do swojej dyspozycji mają w Łodzi nie tylko kluby jeździeckie, ale też obejmujący całe województwo, najdłuższy w Europie (ponad 2000 km) szlak konny. Centrum zarządzania szlakiem i jednocześnie jedno z jego miejsc postojowych znajduje się w Lesie Łagiewnickim, przy ul. Wycieczkowej 86.

To jednak jedynie część bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej. Hale i sale sportowe oferują miejsca dla osób chcących grać w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę czy piłkę ręczną. Bez problemów można też znaleźć korty do tenisa ziemnego, squasha czy badmintona. Systematycznie rośnie w mieście liczba klubów bilardowych, fitness, siłowni, kręgielni, ścianek wspinaczkowych, klubów sztuk walki itp. Zimą można też korzystać z dwóch krytych (Bombonierka i Retkinia) oraz kilku przenośnych lodowisk. W mieście organizowane są również bezpłatne zajęcia jazdy na nartach biegowych, które są jednak uzależnione od warunków pogodowych.

Wszystkie obiekty sportowo-rekreacyjne w Łodzi czekają na osoby zainteresowane sportem i aktywną rekreacją. Każdy znajdzie w naszym mieście coś dla siebie.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.