Popularne miejsca wypoczynku w Łodzi

Arturówek / Las Łagiewnicki
Kategoria: Bieganie, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Sporty wodne, Wodny plac zabaw
Opis: Arturówek to obiekt wypoczynkowy, położony pośród Lasu Łagiewnickiego na obszarze źródliskowym rzeki Bzury. Znajdują się tu trzy stawy, jeden z szeroką plażą przeznaczony do kąpieli, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy. W jego pobliżu znajduje się ogrodzony plac zabaw, gdzie dzieci mogą poszaleć na zjeżdżalniach, karuzelach oraz polepić babki w piaskownicy. W tym czasie dorośli też nie będą się nudzić, bo sprawdzą swoje zdolności gimnastyczne na ścieżce zdrowia, a siłę mięśni na usytuowanych tuż obok siłowniach. Miejsce do zabawy uzupełnia wodny plac zabaw, który dostarczy wiele radości najmłodszym łodzianom. Na drugim stawie usytuowana jest przystań, gdzie można wypożyczyć kajaki i rowery wodne. Trzeci staw jest zbiornikiem retencyjnym. Przez Arturówek przebiega też 5,5 km oznakowana trasa biegowa, której pętla poprowadzona jest po Lesie Łagiewnickim.
Adres: 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 75
Kontakt: tel.: +48 516 026 139
e-mail: sekretariat@mosir.lodz.pl
Witryna: www.mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/obiekt-rekreacyjny-arturowek
Zdjęcia:
geom: 6601619.921, 5744295.464
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Młynek
Kategoria: Boisko, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Sporty wodne
Opis: Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w Łodzi w południowo–wschodniej części dzielnicy Górna, między ulicami Młynek a Bławatną, na końcu Śląskiej. Istniejący tu zbiornik wodny (długość ok. 370 m, szerokość ok. 95 m w najszerszym punkcie) jest otwarty w sezonie letnim. Przeznaczony jest do uprawiania sportów i aktywnego wypoczynku. Na terenie Obiektu Rekreacyjnego "Młynek" odwiedzający mogą korzystać z imponującego placu zabaw dla dzieci.
Adres: 93-237 Łódź, ul. Śląska 168
Kontakt: Telefon: +48 509 859 153
e-mail: mlynek@mosir.lodz.pl
Witryna: www.mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/obiekt-rekreacyjny-mlynek
geom: 6605190.182, 5733445.655
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Park nad Sokołówką
Kategoria: Boisko, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Tyrolka, Wodny plac zabaw
Adres: 91-488 Łódź, ul. Zgierska 137
Zdjęcia:
geom: 6599021.160, 5743085.136
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Park na Zdrowiu - Lunapark
Kategoria: Bieganie, Plac zabaw, Pumptrack, Street workout
Opis: Park Na Zdrowiu Park im. Józefa Piłsudskiego (dawniej Park Ludowy), obecnie zwany parkiem Na Zdrowiu, jest największym łódzkim parkiem o łącznej powierzchni ok. 172 ha. Pierwsze zachowane plany dotyczące utworzenia parku pochodzą z 1904 roku. Obszar rekreacyjny powstał na terenach dawnych lasów miejskich w latach 20. XX wieku. Mieści się w zachodniej części miasta pomiędzy ulicami: Srebrzyńską, Krakowską, Krzemieniecką oraz al. Unii Lubelskiej. kształt parku oparty jest na półkolu, którego środkową część przecina ul. Konstantynowska. Park wpisany jest do rejestru zabytków i rośnie w nim ponad 300 tys. drzew. Jest jednym z najbardziej popularnych terenów rekreacyjnych, w którym mieści się m.in. ogród zoologiczny, ogród botaniczny, rezerwat przyrody „Polesie Konstantynowskie”, stadion miejski, hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena, aquapark Fala, amfiteatr, strzelnica, ogródek jordanowski.
Adres: W rejonie alei Unii Lubelskiej i ulic Srebrzyńskiej, Krakowskiej, Krzemienieckiej i Konstantynowskiej.
Zdjęcia:
geom: 6596898.681, 5738673.605
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Stawy Jana
Kategoria: Boisko, Plac zabaw, Siłownia plenerowa, Sporty wodne, Street workout
Opis: Na zadrzewionym, pokrytym trawą terenie dawnego dworskiego ogrodu, ma swoją siedzibę Obiekt Rekreacyjny "Stawy Jana". W 18-hektarowym parku znajduje się staw ze strzeżonym miejscem wykorzystywanym do kąpieli (o powierzchni 4,3 ha) i przystanią wodną, gdzie można wypożyczyć kajaki, łodzie oraz rowery wodne. Wokół stawu urządzono piaszczystą plażę, ogrodzone boisko do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012", na którym poszaleć mogą miłośnicy piłki nożnej i koszykówki. Na najmłodszych mieszkańców czeka plac zabaw, wyposażony w zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele i oczywiście piaskownicę. Dla młodzieży i dorosłych przygotowana jest ścieżka zdrowia oraz mini siłownia. Obiekt "Stawy Jana" spełnia rolę zielonych płuc miasta. Organizowane są tutaj różnego rodzaju imprezy rekreacyjne oraz sportowe chętnie odwiedzane przez mieszkańców naszego miasta. Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz łódzkich wydarzeń sportowych.
Adres: 93-317 Łódź, ul. Rzgowska 247
Kontakt: +48 507 122 303
e-mail: stawy.jana@mosir.lodz.pl
Witryna: www.mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/obiekt-rekreacyjny-stawy-jana
Zdjęcia:
geom: 6602560.811, 5731787.907
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
Stawy Stefańskiego
Kategoria: Boisko, Plac zabaw, Pumptrack, Siłownia plenerowa, Sporty wodne, Street workout, Wodny plac zabaw
Opis: Na terenie Parku im. 1-go Maja, w dzielnicy Górna, znajdują się "Stawy Stefańskiego", będące poszerzeniem koryta rzeki Ner. Staw ma długość ok. 2,5 km, szerokość ok. 165 m (powierzchnię ok. 11,4 ha) i głębokość od 1 do 4 m. Otoczenie z pięknych drzew m.in. olchy czarnej, wierzby białej, brzozy, topoli czy kasztanowców sprawia, że można się tu rozmarzyć. To idealne miejsce na pikniki rodzinne, romantyczne spacery i... uprawianie wakeboardingu - znajduje się tu jedyny w Łodzi Wake & Roll Park.
Adres: 93-436 Łódź, ul. Patriotyczna 3
Kontakt: +48 516 026 131
e-mail: stawy.stefanskiego@mosir.lodz.pl
Witryna: www.mosir.lodz.pl/index.php/nasze-obiekty/obiekt-rekreacyjny-stawy-stefanskiego
Zdjęcia:
geom: 6599441.602, 5730268.349
wygeneruj PDF Pokaż na mapie
wróć do "Miejsca rekreacji w Łodzi"
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.