Kamienice Piotrkowskiej

Piotrkowską wiedzie jedyny w kraju szlak z zachowanym zespołem oryginalnej XIX-wiecznej zabudowy wielkomiejskiej, na który składają się obiekty wzniesione w stylu historyzmu, eklektyzmu lub fantazyjnej secesji. Unikatowość ulicy może być jedynie porównywana z miejskim zespołem urbanistycznym Wiednia.

Ze względu na unikalną zabudowę ulica Piotrkowska została w całości wpisana do rejestru zabytków. Są przy niej kamienice, pałace i wille fabrykantów, kościoły i pomniki, zachwycające podwórka i place o unikalnej architekturze, obiekty związane z filmem, kulturą i nauką, a także historią wielkich łodzian.

Najciekawsza architektura ulicy Piotrkowskiej

Kontakt