Galeria Wielkich Łodzian

Galeria Wielkich Łodzian to grupa plenerowych rzeźb z brązu, upamiętniających sławne osoby związane z Łodzią. Ustawiane są one od 1999 roku na ulicy Piotrkowskiej i obecnie jest ich 6, a są to:

Ławeczka Tuwima

Ławeczka Tuwima to spiżowy pomnik autorstwa Wojciecha Gryniewicza odsłonięty 10 kwietnia 1999 roku przy ulicy Piotrkowskiej 104 przed Pałacem Juliusza Heinzla w Łodzi. Pomnik przedstawia naturalnej wielkości Juliana Tuwima siedzącego w pozie sprawiającej wrażenie, jakby poeta słuchał kogoś siedzącego obok niego. Miejsce na ławeczce obok Tuwima jest wolne, co umożliwia widzowi zajęcie obok niego miejsca i wczucie się w rolę osoby z nim rozmawiającej. Nos rzeźby jest wytarty z powodu miejskiej legendy mówiącej, że potarcie nosa Juliana Tuwima przynosi szczęście.

Julian Tuwim - poeta, urodził się 13 września 1894 r. w Łodzi. W 1914 r. ukończył gimnazjum. W 1916 r. wyjechał do Warszawy na studia. W "Kwiatach Polskich" pisał: "nie miałem serca do Warszawy gdy opuszczałem Łódź". Nigdy nie ukończył rozpoczętych studiów, bo rozpoczął działalność jako poeta. W czasie wojny przebywał na emigracji: najpierw we Francji, potem w Brazylii i od 1942 r. w Stanach Zjednoczonych. Do Polski powrócił w 1946 r. i zamieszkał w Warszawie.W swoich wierszach niejednokrotnie wspominał rodzinne miasto. Za swoją twórczość został wyróżniony doktoratem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Zmarł w 1953 r. Rzeźba przedstawiająca wieszcza, autorstwa Wojciecha Gryniewicza, była pierwszą w galerii sławnych łodzian. Mieszkańcy miasta wierzą, że potarcie nosa wieszcza przynosi szczęście.

Fortepian Rubinsteina

Fortepian Rubinsteina - pomnik został odsłonięty 23 września 2000 roku z okazji Światowego Spotkania Łodzian. Autorem projektu jest Marcel Szytenchelm. Pomnik ustawiono przed kamienicą przy Piotrkowskiej 78 gdzie niegdyś mieszkał znany pianista. Odlana z brązu figura przedstawia Artura Rubinsteina we fraku, siedzącego przy fortepianie, którego dłonie oparte są na klawiaturze. Podniesiona klapa instrumentu przypomina ptasie skrzydło. Obok położono klucz wiolinowy.

Pomnik przedstawia grającego na fortepianie wirtuoza tego instrumentu - Artura Rubinsteina. Powstał w 2000 r. przed kamienicą o numerze 78 i jest jednym z pomników w Galerii Wielkich Łodzian. Upamiętnia światowej sławy pianistę urodzonego w Łodzi. Wrzucając drobną monetę do komory wrzutowej w pomniku posłuchać można interpretacji muzycznej kompozycji fortepianowych w wykonaniu mistrza. Na budynku umieszczono także tablicę pamiątkową informującą o tym, że artysta spędził tu swe dziecięce lata.

Kufer Reymonta

Kufer Reymonta - pomnik Władysława Reymonta stoi przy Pałacu Kindermanna (ul. Piotrkowska 137). Kufer Reymonta waży 300 kg i jest wykonany z brązu. Urodzony w 1867 r. w Kobielach Wielkich Władysław Stanisław Reymont zanim zasłynął jako pisarz wiódł skromne życie pracując jako kolejarz na mazowieckiej prowincji. Dorastając w ubogiej, wiejskiej rodzinie wykształcony na krawca, z czasem ujawnił samorodny talent pisarski. Napisał kilkadziesiąt utworów literackich, sukces odniósł jako autor powieści. Za „Chłopów” w 1924 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Pisarza fascynowała Łódź – jedno z najszybciej rozwijających się europejskich miast Reymont po raz pierwszy przybył do Łodzi w 1894 r. Na dłużej zatrzymał się tu w kwietniu 1896 r. Zamieszkał przy ul. Wschodniej u łódzkiego księgarza Gożlińskiego. W dzień spacerował po mieście, w nocy pisał kolejne strony „Ziemi obiecanej”. Pod koniec lata pisarz wyjechał z Łodzi. Powieść ukazała się drukiem w 1899 r., a w 1974 r. została zekranizowana przez Andrzeja Wajdę. Pomnik Reymonta znajduje się przed pałacem Juliusza Kindermanna. Pisarz siedzi na kufrze podróżnym i czyni zapiski w niewielkim notatniku.

Twórcy Łodzi Przemysłowej

Twórcy Łodzi Przemysłowej - pomnik łódzkich fabrykantów, twórców „Łodzi Przemysłowej”, stanął przy ul. Piotrkowskiej 30/32 we wrześniu 2002 roku. Przy stole w stylu lat dwudziestych zasiadają trzej łódzcy fabrykanci nazywani królami polskiej bawełny - Izrael Poznański, Karol Scheibler i Henryk Grohman.

Dzieło autorstwa Marcela Szytenchelma, łódzkiego aktora dramatu i reżysera, dyrektora Studia Teatralnego „Słup”, jest elementem „Galerii Wielkich Łodzian”, prezentowanej w kilku miejscach na całej długości ul. Piotrkowskiej. Pomnik przedstawia łódzkich fabrykantów Karola Wilhelma Scheiblera, Izraela Poznańskiego i Henryka Grohmana (postać stojąca) finalizujących kolejny wielki łódzki interes. Wolne krzesła zachęcają przechodniów, by dołączyli się do owego przedsięwzięcia. Pomnik usytuowany jest przed znanym w okresie PRL-u łódzkim Domem Handlowym "Magda".

Fotel Jaracza

Fotel Jaracza - pomnik przedstawiający Stefana Jaracza, siedzącego na widowni w teatrze, trzymającego w ręku egzemplarz reżyserski. Na wolnych miejscach obok odlanej z brązu figury założyciela teatru Ateneum mogą przysiąść przechodnie. Pomnik odsłonięty został 10 czerwca 2006 obok kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 152.

To piąta rzeźba w Galerii Wielkich Łodzian. Plenerowa rzeźba, odsłonięta w 2006 roku, przedstawia postać Stefana Jaracza - wybitnego aktora teatralnego i filmowego okresu międzywojennego. Artysta wygodnie zasiada w jednym z czterech foteli teatralnych. Znajdujące się obok fotele, przeznaczone są dla turystów i przechodniów.

Pomnik Lampiarza

Pomnik Lampiarza - ostatni z odsłoniętych pomników znajduje się przy ul. Piotrkowskiej 37. Przedstawia "lampiarza", czyli bezimiennego elektryka. Pomnik odsłonięty został 21 września 2007 na 100-lecie energetyki w Łodzi.

Pomnik upamiętnia 100-lecie łódzkiej energetyki, które przypadło na 8 września 2007 roku. Sto lat wcześniej w elektrowni miejskiej przy ulicy Targowej 1/3 włączono pierwszy z dwóch turbozespołów o mocy około 1,3 MW. Pomnik przedstawia naturalnej wielkości stylową latarnię oraz elektryka - „Lampiarza” stojącego na drabinie podpartej o słup. Obok leży torba będąca zarazem siedziskiem – ławeczką. Pomnik stanął przed witryną dawnego luksusowego sklepu „American Diamant Palace”, którą po raz pierwszy w Łodzi wieczorem 7 maja 1906 roku rozświetliło światło elektryczne. Dostarczono je kablem niskiego napięcia (120 woltów) z tak zwanego „Prowizorium I” umieszczonego w podziemiach „Grand Hotelu”.

Dodatkowo na Piotrkowskiej zobaczysz:

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Decyzja o wybudowaniu pomnika Tadeusza Kościuszki zapadła 15 października 1917 roku, podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej Łodzi z okazji stulecia śmierci Naczelnika. Uroczyste odsłonięcie budowanego 3 lata pomnika nastąpiło 14 grudnia 1930 roku. Niestety został on zniszczony w czasie II wojny światowej. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat zbierano fundusze i materiały na jego odbudowę. Ogłoszono również konkurs na projekt nowego pomnika. Ostatecznie w starym, przedwojennym kształcie odtworzył go Mieczysław Lubelski, ten sam twórca, który projektował go 30 lat wcześniej, a także Antoni Biłas oraz Elwira i Jerzy Mazurczykowie. Fundusze na ten cel pochodziły ze składek społecznych. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 22 lipca 1960 roku.

Pomnik Leona Schillera

Pomnik Leona Schillera - pomnik autorstwa Antoniego Biłasa, ustawiony w marcu 1982 roku przy ulicy Piotrkowskiej 112 w pasażu.

Postać Leona Schillera została wykonana z granitu i przedstawiona w todze.

Pomnik Misia Uszatka

Pomnik Misia Uszatka jest jednym z wielu pomników postawionych w Łodzi w ramach „Łodzi Bajkowej" - czyli szlaku turystycznego śladem minipomników nawiązujących tematycznie do dorobku bajek Se-Ma-Fora. Pomnik stanął pod Centrum Informacji Turystycznej 25 października 2009 roku.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.