Miejsca do wędkowania

Zasady amatorskiego połowu ryb na wodach publicznych w parkach i na zieleńcach, będących własnością lub pozostających we władaniu Miasta Łodzi

Poniższe zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb obowiązują na wodach publicznych, znajdujących się w parkach i zieleńcach na terenie Łodzi, nie będących własnością Skarbu Państwa i obejmują następujące akweny:

 • 2 zbiorniki w Parku Helenów,
 • staw w Parku im. W. Reymonta,
 • 2 zbiorniki w Parku Sielanka,
 • 4 pierwsze stawy od Alei Unii w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 • zbiornik w Parku Widzewskim,
 •  2 stawy u zbiegu ulic Kolumny i Nad Stawem.

Uprawianie amatorskiego połowu ryb dozwolone jest wyłącznie:

 1. przez osoby posiadające aktualną kartę wędkarską;
 2. z zachowaniem zasady „ZŁÓW I WYPUŚĆ" w przypadku następujących gatunków ryb: karp, lin, sandacz, sum, szczupak i węgorz;
 3. przy użyciu jednej wędki tradycyjną metodą gruntową od wschodu do zachodu słońca;
 4. tylko z brzegu.

Wędkarz zobowiązany jest do posiadania narzędzia umożliwiającego w sposób humanitarny wyjęcie haczyka z pyska ryb oraz utrzymania w czystości stanowiska wędkarskiego.


Zakazuje się:

 1. wrzucania zanęty do wody;
 2. używania sprzętu pływającego oraz narzędzi nie przeznaczonych do amatorskiego połowu
  ryb;
 3. uprawiania amatorskiego połowu ryb pod wpływem alkoholu lub innych substancji
  odurzających;
 4. połowu ryb z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej oraz wymiarów i okresów ochronnych;
 5. wpuszczania ryb pochodzących z innych akwenów;
 6. wędkowania metodą spinningową i muchową;
 7. niszczenia brzegów i zieleni;
 8. zaśmiecania linii brzegowej i terenów przyległych;
 9. czyszczenia i patroszenia ryb;
 10. pozostawiania sprzętu wędkarskiego na łowisku bez obecności właściciela.

Zarządzenie Nr 2307/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr1211/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 maja 2019 r.

Kontakt