Zieleń i rekreacja

Mało która aglomeracja w Polsce może pochwalić się tak wieloma parkami, terenami zieleni, a także największym kompleksem leśnym znajdujący się w granicach miasta. Na terenie Łodzi funkcjonuje ponad 30 miejskich parków o łącznej powierzchni blisko 500 ha z czego 13 z nich stanowią parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.

Dodatkowo do terenów o charakterze parkowym zaliczyć możemy: Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny, kilka ośrodków sportu i rekreacji oraz liczne skwery i zieleńce. Jednym z ulubionych miejsc spacerowych łodzian jest największy kompleks leśny w granicach miasta, czyli Las Łagiewnicki o powierzchni ok. 1250 hektarów.

Tak wielka różnorodność terenów zieleni oraz stały rozwój łódzkich parków są doceniane przez mieszkańców Łodzi, którzy coraz chętniej wykorzystują te miejsca do codziennego wypoczynku.

Kontakt