Kontakty

Skontaktuj się z nami

Departament Ekologii i Klimatu

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 272-64-20

e-mail: dek@uml.lodz.pl

 

Wydział Kształtowania Środowiska

ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź

tel.: +48 (42) 272-64-20

e-mail: wks@uml.lodz.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź

tel.: +48 (42) 638-47-11

e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź

tel.: +48 (42) 632 75 09; 632 75 79

e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl

 

Leśnictwo Miejskie w Łodzi

ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź

tel.: +48 (42) 659 02 49

e-mail: lesnictwo@las.lodz.pl

 

Łódzki Ogród Botaniczny

ul. Krzemieniecka 36/38, 94-303 Łódź

tel.: +48 (42) 688 44 20

e-mail: sekretariat@botaniczny.lodz.pl

 

Palmiarnia

Al. Piłsudskiego 61 (Park Źródliska I), 90-329 Łódź

tel.:  +48 (42) 674 96 65

e-mail: palmiarnia@botaniczny.lodz.pl

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

ul. Wycieczkowa 103, 91-518 Łódź

tel.: +48 (42) 617 26 86

 

 

Kontakt