Powietrze

Obowiązek wymiany starych instalacji na paliwo stałe (węgiel, drewno) wprowadza Uchwała antysmogowa sejmiku województwa łódzkiego. Wymiana nieekologicznych instalacji to jedno z najważniejszych działań do zrealizowania w Łodzi w najbliższym czasie. Głównym celem uchwały jest poprawa jakości powietrza w województwie łódzkim. Poprawa jakości powietrza w sposób oczywisty przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa oraz może wpłynąć na długość ich życia.

Do czego zobowiązują zapisy uchwały antysmogowej mieszkańców województwa łódzkiego:

Zakaz stosowania następujących paliw (zakaz palenia):

 1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20% (można palić tylko suchą biomasą – drewnem)
 5. odpady wszelkiego rodzaju.

Instalacje, które mogą być używane:

 1. kotły z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)
 2. kotły z certyfikatem 5 klasy, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
 3. miejscowy ogrzewacz pomieszczeń (kominek) z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign)

Przepisy przejściowe przewidziane w uchwale sejmiku wskazują terminy dostosowania się do nowych regulacji, tj. czas na wymianę tych instalacji, które nie spełniają wymogów tj. starych kotłów/pieców/kominków na paliwo stałe (węgiel, drewno):

 1. Kotły bezklasowe – termin wymiany: 1 stycznia 2025
 2. Kominki, piece (niepodłączone do co i cwu) – termin wymiany: 1 stycznia 2026
 3. Kotły 3 i 4 klasy – termin wymiany: 1 stycznia 2028
 4. W budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej nie może być żadnego źródła ciepła z pkt 1-3

Używać można kotłów z certyfikatem ekoprojektu lub certyfikatem 5 klasy i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków) z certyfikatem ekoprojektu.

WAŻNE:

 • Jeśli mam kocioł na paliwo stałe i nie mam do niego dokumentu potwierdzającego 5 klasę, to musi być wymieniony. 5 klasa została wprowadzona normą w 2012 roku zatem można przyjąć, że jeśli piec ma więcej niż 10 lat to jest do wymiany.
 • Jeśli mam kominek/piec który nie ma certyfikatu ekoprojektu – musi być wymieniony.

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza możliwość stosowania kar za niestosowanie się do zapisów uchwały antysmogowej – do 5000 zł. Straż miejska w Łodzi wystawia mandaty za palenie niewłaściwym paliwem, które już w tej chwili jest niedozwolone.

 • Na wymianę starego pieca węglowego w budynkach wielorodzinnych możesz otrzymać dużą dotację z budżetu Miasta Łodzi.
 • Jeżeli mieszkasz w budynku jednorodzinnym, możesz otrzymać pomoc w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze.

Potrzebujesz pomocy przy formalnościach? – służą nią pracownicy Urzędu Miasta Łodzi.

Zgłoś się do Biura Energetyki i Jakości Powietrza:

Nr telefonu: 42 272 66 22

Adres e-mail: dotacja.smog@uml.lodz.pl

Strona internetowa: lodz.pl/smog

Osobiście: Łódź, ul. Piotrkowska 113 piętro 3, nr domofonu 4.

 


Kontakt