Zieleń

Zapraszamy do korzystania z mapy "Zieleń na terenie Łodzi", która jest efektem pierwszego etapu prac Miasta w zakresie inwentaryzacji zieleni wysokiej znajdującej się w granicach administracyjnych Łodzi. Informacje zgromadzone na mapie dotyczą ilości i rodzaju drzew oraz krzewów i zostały naniesione w formie punktów odpowiadających pojedynczym drzewom lub skupinom krzewów. Po kliknięciu na dany punkt, pojawia się okienko z informacjami na temat nazwy gatunkowej danej rośliny. Dane naniesione na mapę pochodzą z inwentaryzacji przeprowadzonej w maju 2020 roku. Inwentaryzacja drzew w pozostałych częściach miasta trwa, w związku z czym mapa będzie aktualizowana o kolejne etapy.

Kontakt