Łódzka zieleń w pigułce (opracowanie)

Do przełomu XVIII i XIX wieku terytorium zajmowane dzisiaj przez Łódź było obszarem o wysokim stopniu zalesienia, szacuje się, że około 3/4 terenu obecnego miasta pokryte było lasami. Najintensywniejszy rozwój urbanistyczno-przestrzenny Łodzi jako miasta o charakterze produkcyjnym przypadł na XIX w.

Pomimo rozwoju ściśle powiązanego z przemysłem, w przeciwieństwie do innych miast tego typu – np. Manchesteru, w przestrzeni Łodzi występuje wiele terenów o charakterze zieleni miejskiej m.in. parki, skwery czy zieleńce.

Z poniższej prezentacji dowiedziecie się więcej na temat zieleni miejskiej, jej klasyfikacji oraz m.in. tego, w których dzielnicach Łodzi jest jej najwięcej. Poczytajcie!

Kontakt