Edukacja

Następujące coraz wyraźniej zmiany klimatyczne dotyczą każdego z nas. Wpływają na nasze najbliższe otoczenie. Dlatego właśnie ogromną rolę w ochronie środowiska spełnia edukacja i kształtowanie odpowiednich postaw. Dotyczy to nas samych, ale przede wszystkim naszych dzieci i wnuków. To przecież następne pokolenia najdotkliwiej odczują negatywne skutki procesów, które my widzimy dziś. Przekazywanie dzieciom wiedzy na temat ekologii nie tylko uczy je wrażliwości, ale także odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest Ziemia i jej dary. Co ważniejsze, uświadamianie najmłodszym, że poprzez swoje wybory oddziałują na środowisko, jest warunkiem koniecznym do wyrobienia w nich właściwych nawyków, które przełożą się na codzienną praktykę.

Na rozpoczęcie nauki o ekologii i potrzebie kształtowania przyjaznych naturze zachowań nigdy nie jest za wcześnie. Zacznijmy już dziś.


Kontakt