Covid

Zanieczyszczenie maseczkami globalnym problemem i zagrożeniem dla życia zwierząt

Sytuacja na świecie związana z pandemią COVID19 zmusiła nas do stosowania środków ochrony osobistej, tj. maseczek i rękawiczek ochronnych. Ze względu na przeznaczenie tych środków do jednorazowego użytku i nieustające zapotrzebowanie na całym świecie, ich produkcja ruszyła na masową skalę. Wszyscy wiedzieliśmy i wiemy, że musimy chronić siebie i innych, aby ograniczyć łańcuch zakażeń wirusem. Na drugi plan zszedł natomiast problem zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi /plastikiem i nie myślimy jeszcze o tym, że stwarzamy zagrożenie dla zwierząt. Maseczki to jednakże poważne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia i życia – zarówno na lądzie, jak i w wodach.

Przecinajmy „uszy” maseczek

Obecnie znajdujemy wiele zdjęć czy nagrań, głównie w mediach społecznościowych, ukazujących jak bardzo cierpią zwierzęta zaplątane np. w gumki od maseczek ochronnych. Dlatego bardzo ważnym aspektem przy wyrzucaniu zużytej maski, jest przecięcie jej „uszek”. Zabieg ten, w razie dostania się maseczki do środowiska naturalnego, zmniejszy ryzyko przytwierdzenia jej do ciał zwierząt.

Zużyta maseczka do odpadów zmieszanych

Choć coraz więcej osób stosuje się do obowiązku segregacji odpadów, niekiedy nadal mamy problemy ze zidentyfikowaniem, gdzie wyrzucać niektóre z nich. W obecnych czasach chyba jednym z największych dylematów, z jakimi się mierzymy, są wcześniej wspomniane środki ochrony osobistej. Odpady tego typu wytwarzane przez osoby zdrowe należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Jednak, jeśli jesteśmy zakażeni wirusem Covid-19 lub po prostu jesteśmy chorzy (kichamy, kaszlemy) używane przez nas maseczki i rękawiczki traktowane są jako odpady medyczne. Według zalecenia sanepidu powinno się je wyrzucać do osobnego worka na odpady zmieszane oraz odczekać 72 godziny od zamknięcia worka przed przekazaniem go do odbioru.

 

 

Akcja Maskonur

Akcja "Maskonur" - ratujmy środowisko przed maseczkami "covidowymi" to krok w kierunku edukacji i podnoszenia świadomości mieszkańców Łodzi na temat tego, co dzieje się w ich otoczeniu, w środowisku naturalnym, kiedy to zużyte maseczki ochronne są wyrzucane w nieprawidłowy sposób. Partnerem akcji Urzędu Miasta Łodzi jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnia zaproponowała proste rozwiązanie konstrukcyjne o nazwie Maskonur – forma kosza na śmieci z dziobem - na odpady, tj. zużyte maseczki.

Pamiętajmy! Odrywajmy lub przecinajmy „uszy” maseczek ochronnych i traktujmy je jako odpad zmieszany lub korzystajmy ze specjalnych koszy – maskonurów. Chrońmy nie tylko siebie – także środowisko.

Kontakt