Dokumenty

Zarówno na poziomach unijnym i krajowym, jak również lokalnym, powstają dokumenty, które służyć mają podejmowaniu oraz realizowaniu działań w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Część z nich porusza problem środowiska i konieczności jego ochrony. Warto zapoznać się z nimi, by zyskać większą świadomość w obszarze zachodzących zmian klimatycznych i konieczności minimalizowania bądź niwelowania negatywnych skutków tych zmian.

Przydatne materiały:

Kontakt