Włącz się

"Przyroda od wieków po cichu wspierała i napędzała nasze społeczeństwa i gospodarki. Czyni to do dzisiaj. Ludzie brali od przyrody wszystko, co było im potrzebne, nie podejmując żadnych działań mających ochronić Ziemię. Nadszedł czas, w którym zdajemy sobie sprawę, że zdrowa, zrównoważona przyszłość dla wszystkich jest możliwa do spełnienia jedynie na planecie, gdzie przyroda rozwija się, a lasy, oceany i rzeki tętnią różnorodnością i życiem" - te słowa Marco Lambetiniego, dyrektora generalnego WWF International, trafnie oddają fakt odpowiedzialności każdego z nas za otoczenie.

W obliczu coraz bardziej zauważalnych zmian klimatycznych, mamy obowiązek podjąć działania służące ochronie środowiska. Włączmy się aktywnie w poprawę stanu najbliższego otoczenia i propagowanie postaw ekologicznych. Zróbmy to dla nas samych, ale przede wszystkim - dla przyszłych pokoleń.


Kontakt