Parki leśne

Obecnie powstały:

1. Park leśny na Lublinku (2024)

2. Park na Giewoncie (2023), powierzchnia ok. 3,8ha

3. Park na Radogoszczu (2023), powierzchnia ok. 5ha

4. Park Trzy Wyspy (2022), powierzchnia ok. 1ha

5. Park im. W. Pileckiego (2022), powierzchnia ok. 8,2ha

6. Park Zbójnicki (2022), powierzchnia ok. 10,7ha

7. Park Mirabelka (2022), powierzchnia ok. 5ha

8. Park Chojeński (2022),  powierzchnia ok. 2,6 ha

9. Park Podgórze (2022), powierzchnia ok. 0,8ha

10. Park nad Jasieńcem (2022), powierzchnia ok. 2,5ha

11. Park im. W. Puchalskiego (2022), pow. ok. 3,3ha

12. Park Podchorążych (2021), powierzchnia ok 8,2ha

13. Park Wyścigi (2021), powierzchnia ok. 39ha

14. Park Zielona Ostoja im. S. Rogowicza (2021), powierzchnia ok. 10ha

15. Park pod Brzozami (2021), powierzchnia ok. 1,25ha

16. Park leśny na Janowie (2021), powierzchnia ok. 6,5ha z perspektywą powiększenia o kolejne działki

Łącznie powstały więc nowe tereny zieleni o powierzchni prawie 150ha, dzięki czemu udało się ochronić wiele cennych ekosystemów, które wspomagać będą łódzkie wysiłki w walce ze skutkami zmian klimatycznych, a także podniosą komfort życia w mieście. W kolejnym kroku, w celu realizacji przyjętych dla zadania założeń, podjęte zostaną na terenach nowych parków leśnych działania mające na celu doprowadzenie tych obszarów do standardu terenu zieleni urządzonej. W związku z faktem, iż tereny te nie były do tej pory zagospodarowane, obecnie są to nieruchomości pozbawione infrastruktury i elementów architektonicznych, mogących służyć ich nowej funkcji. Niezbędne prace to m.in. oczyszczenie i uporządkowanie istniejącej zieleni oraz oczyszczenie terenów z elementów zagrażających bezpieczeństwu, wytyczenie i/lub uczytelnienie ścieżek wraz z wprowadzeniem nowej nawierzchni przepuszczalnej, ustawienie elementów małej architektury (siedziska, kosze na odpady, kosze na psie nieczystości), punktowe ustawienie oświetlenia solarnego, stworzenie miejsc wypoczynku (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, polana rekreacyjna z elementami małej architektury), utworzenie ścieżek edukacyjnych (tablice informacyjne, totemy, elementy gier terenowych).

Jednocześnie w ramach dalszego rozwoju terenów zieleni w naszym mieście planowane jest utworzenie kolejnych parków leśnych.

W już utworzonych parkach leśnych powstają kolejne tereny rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców. Do tej pory w wielu parkach pojawiły się nowe ścieżki, elementy małej architektury czy nasadzenia. Potrzeba tworzenia i zagospodarowania nowych terenów zieleni jest także widoczna w aktywności Mieszkańców, którzy coraz częściej zgłaszają w ramach zadań do Budżetu Obywatelskiego projekty polegające na wyposażeniu utworzonych wspólnie nowych parków leśnych w niezbędne elementy małej architektury. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej i Mieszkańców w roku 2023 teren Parku Zbójnickiego został oczyszczony i uporządkowany, wykonane zostały alejki żwirowe, pojawiło się 10 ławek z drewnianych bali oraz 10 koszy na odpady, zamontowane zostały także 2 tablice informacyjne z nazwą i regulaminem parku, a oprócz tego na terenie parku przeprowadzone zostały prace ogrodnicze i pielęgnacyjne, tj. usunięcie powalonych drzew, usunięcie samosiewów drzew kolidujących z ciągami pieszymi uniemożliwiającymi przejście, pielęgnacja drzew, usunięcie nadłamanych i suchych konarów, jak również usunięcie pni bez korony, wykoszenie polan i trawników.

Park Trzy Wyspy wzbogacił się w tablicę informacyjną i ławki, a Park nad Jasieńcem został obsadzony pięknie kwitnącymi krzewami. Największa jednak rewolucja zaszła w Parku im. Pileckiego. Przeprowadzone prace to realizacja dwóch zwycięskich zadań z Budżetu Obywatelskiego z 2022 roku, a także realizacja projektu współfinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 rok. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu nowo utworzonego parku leśnego w idei kwitnącego ogrodu wraz z elementami małej architektury w przestrzeni ogólnodostępnej dla mieszkańców i stworzenie miejsca odpoczynku pośród kwiatów i drzew. W ramach zadań z BO powstał naturalistyczny plac zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin tworzące miejsce do rekreacji dla mieszkańców w otoczeniu łąki pełnej roślin zapewniających schronienie i pożywienie zwierzętom żyjącym na terenie parku. Obok placu zabaw powstała altana im. Rotmistrza Pileckiego, otoczona zielenią i ławkami, miejsce do odpoczynku i upamiętnienia wybitnej postaci historycznej. Ten etap był współfinansowany z budżetu Marszałka Województwa Łódzkiego.

Kontakt