Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich

Najbardziej widocznym efektem suszy na terenach publicznych są wysychające trawniki. W związku z zaistniałymi zmianami klimatycznymi, istotna stała się zmiana organizacji i zarządzania ich pielęgnacją, której głównym przejawem jest koszenie. Odpowiednie zarządzanie częstotliwością, terminem oraz wysokością koszenia można spowodować, że trawniki miejskie, które często porastają tereny trudne, staną się bardziej odporne. Rzecz jasna, w niektórych miejscach w mieście, częstotliwość i sposób koszenia muszą być dostosowane przede wszystkim do względów bezpieczeństwa mieszkańców.

Głównym zamierzeniem wprowadzenia standardów jest zmniejszenie częstotliwości wykonywanych koszeń, przy uwzględnieniu warunków panujących na danym terenie. W związku z tym, zdecydowano się na wprowadzenie granicznych wysokości trawy, co z jednej strony spowoduje, że wyższe źdźbła, kładąc się, będą skuteczniej chronić powierzchnię gleby przed przesychaniem, a z drugiej - wyeliminuje możliwości niszczenia trawników przez zbyt drastyczne skrócenie źdźbeł. Zwiększona wilgotność przyczyni się również do zwiększenia bioróżnorodności, poprzez spontaniczne pojawienie się roślin zielnych, które dodatkowo przyciągnie pożyteczne owady.

Standard może też posłużyć jako źródło wiedzy, w jaki sposób dbać o trawniki prywatne w sposób możliwie przyjazny środowisku. W ten sposób wszyscy ograniczamy zbyt szybkie parowanie wody z otoczenia.

*wyjątki od zakazu koszenia w obrębie parków, zieleńców, skwerów:

  • miejsca wokół młodych drzew, rabat, pojedynczych krzewów, różanek, żywopłotów, kwietników, gazonów
  • tereny wzdłuż alejek (w pasie ok. 1,5-2 m), pod ławkami i przy koszach na śmieci
  • tereny wokół zbiorników wodnych
  • trawiaste boiska sportowe, tereny wokół urządzeń sportowych, place zabaw, siłownie zewnętrzne, tereny tężni
  • tereny amfiteatrów, altanek, fontann, włazów do studni głębinowych 
  • miejsca po przekwitniętych roślinach cebulowych
  • tereny wokół pomników  i cmentarzy; miejsc pamięci i kultu
  • cmentarze przy grobach oraz przy przejściach, alejkach

*dopuszcza się tolerancję wysokości koszenia +/- maksymalnie 20% z uwagi na nierówności terenu

Zapoznaj się z dokumentem

Kontakt