Kampania społeczna

Kampania społeczna  „ŁÓDŹ oddychaMY” to wiele działań zrealizowanych jesienią i zimą tego roku, skierowanych do mieszkańców naszego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat smogu, uświadomienie konieczności wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz zachęcenie do działania jako wyraz troski o czyste, zdrowe powietrze. Problem smogu komunikowano jako zagrożenie dla zdrowia publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy Uniwersytet Medyczny oraz Łódź bez Smogu. W kampanii wspiera nas Miss Polski Agata Wdowiak i Mister Ziemi Łódzkiej Konrad Witkowski.

Plakaty :

Miejskie instytucje kultury, biblioteki, centra medyczne, ryneczki i budynki urzędu, uczelnie - studenci Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej (kierunek EKOmiasto); blisko 100 plakatów przekazano do wszystkich łódzkich parafii za pośrednictwem Łódzkiej Kurii Metropolitalnej

Outdoor:

100 wiat przystankowych, w autobusach i tramwajach, naklejki na tylnych szybach miejskich autobusów, słupy ogłoszeniowe

Prasa, radio i TV:

Artykuły i informacje pojawiły się w Tytce seniora, powstało 10 artykułów w bezpłatnej gazecie Łódź.pl (treści artykułów powstały we współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Łódź bez Smogu). W grudniu pojawiły się także audycje i spoty radiowe w mediach lokalnych w radio ESKA, Radio PLUS i SuperNova w ramach prawie 400 emisji. Znany łódzki aktor i założyciel Fundacji, Kamil Maćkowiak, przekonywał mieszkańców do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania i skorzystania z programu dotacji do wymiany pieców. Ponadto, do współpracy włączyła się także Telewizja TOYA, emitując spoty z udziałem przedstawicieli samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych i łódzkich uczelni, a także Miss i Mistera Ziemi łódzkiej. Spoty wyemitowano 200 razy.

Eventy i warsztaty:

Aby zwrócić uwagę mieszkańców na problem smogu w mieście, a także aby uświadomić łodzianom potrzebę wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, zorganizowano w przestrzeni publicznej event „wdech-wydech”, zapraszając do współpracy biznes i Uniwersytet Medyczny, przy wsparciu MAKIS. Akcja polegała na projekcji napisu „WDECH-WYDECH” na fasadach dwóch budynków charakterystycznych i widocznych niemalże z każdej strony miasta – budynek CKD przy ul.Pomorskiej (Niciarnianej) i Atlas Arena przy ul. Bandurskiego. W niedzielę 12 grudnia rozpoczęto cykl projekcji napisów, który trwał przez 5 nocy od zmroku do świtu. Napis, na przemian pulsujący „wdech” i „wydech”, miał zwrócić uwagę na to, czym oddychamy i jak ważna dla naszego zdrowia jest dobra jakość powietrza. Dzięki zaangażowaniu Immergas Polska, w ramach akcji odbył się również piknik ekologiczny WDECHę, dedykowany najmłodszym mieszkańcom.

Dodatkowo, dzięki wsparciu Portu Łódź, przez sześć weekendów listopada i grudnia 2021 funkcjonowały punkty informacyjne ulokowane na terenie centrum handlowego, w których mieszkańcy miasta mogli dowiedzieć się więcej o programach wsparcia finansowego wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania, zapoznać się z treścią uchwały antysmogowej i zaczerpnąć wiedzy na temat dostępnych technologii grzewczych. Punkty konsultacyjne obsługiwane były przez urzędników oraz przedstawicieli organizacji społecznej Łódź bez Smogu.

Informacja dodatkowa:

W ramach przetargu na opracowanie graficzne i wykonanie wydruków oraz materiałów multimedialnych, Miasto zaproponowało Wykonawcom działanie o charakterze prośrodowiskowym - zadośćuczynienie za druk plakatów tj. posadzenie drzew na terenie miasta. Po raz pierwszy zastosowano w zamówieniach publicznych taki element włączenia oferentów/wykonawców w działania miejskie na rzecz poprawy jakości powietrza i rozwoju terenów zieleni.

 

 

Zmień samochód na komunikację miejską

Łódź Oddychamy

Kontakt