Co to jest niska emisja?

Niska emisja jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie  węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z transportu spalinowego.
Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza.

Przyczyny niskiej emisji:

 • ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w piecach śmieci,
 • korzystanie z przestarzałych pieców,
 • nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania,
 • emisja komunikacyjna, czyli ruch samochodowy,
 • mała popularność odnawialnych źródeł energii.


Konsekwencje

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza.
Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy, poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc), nowotworów (w tym raka płuc).
Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku długiej ekspozycji na niską emisję.


Powoduje ona także m.in. zmiany klimatyczne na całym świecie, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku siarki).


Sposoby ograniczania niskiej emisji:

 • Podłączenie mieszkań i budynków do sieci gazowej i cieplnej.
 • Wymiana pieca na bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.
 • Korzystanie z węgla wysokokalorycznego (o wysokiej wartości opałowej) – to nie tylko bardziej ekologiczne, ale także tańsze. Należy unikać palenia węglem najniższej jakości – miałem, mułem, flotem lub pyłem. 
  Pamiętaj, nie spalaj śmieci, nawet starych gazet! Spalanie odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi podlega karze grzywny do 5 000 zł (Art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)
 • Oszczędzanie energii i zaplanowanie termomodernizacji domu (np. wymiany grzejników, okien, ocieplenia ścian)
 • Wybranie odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna lub wiatrowa, geotermia).
 • Korzystanie z komunikacji zbiorowej.
 • Stosowanie carpoolingu , czyli wspólnych dojazdów do szkoły lub pracy w celu ograniczenia liczby samochodów na ulicach.
 • Stosowanie zasady jazdy ekologicznej, np.: hamuj silnikiem, nie przewoź zbędnego obciążenia, sprawdzaj ciśnienie w oponach, unikaj podróży samochodem na trasach poniżej 7 km.
 • Wyłączanie silnika w samochodzie, kiedy tylko jest to możliwe, np. czekając na przejazd pociągu.
Kontakt