Budżet miasta Łodzi na 2020 rok oraz WPF na lata 2020-2040

Celem konsultacji było poznanie opinii na temat proponowanego projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040.

TERMIN: 24 - 27 listopada 2019 r.

Kontakt