Jakie zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych dla jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli?

TERMIN KONSULTACJI: 6 - 19 lipca 2022r.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli.

Kontakt