Działalność gospodarcza

Jeśli jesteś osobą przedsiębiorczą, kreatywną i samodzielnie chcesz decydować o Swojej przyszłości możesz otworzyć działalność gospodarczą.

GDZIE ZAŁOŻYSZ FIRMĘ?

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Aleje Politechniki 32, tel. 42 638-56-39 - umów się na wizytę, urzędnik pomoże Ci w wypełnieniu formalności.

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/dla-przedsiebiorcy/zaloz-firme/

Możesz też złożyć wniosek przez internet: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00.

W tym wypadku konieczne jest posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

Zastanów się: 

  • czym chcesz się zajmować (znajdź kod PKD, który opisuje Twoją działalność).
  • jak będzie nazywać się Twoja firma?
  • gdzie będziesz działać?

Dokumenty można wypełnić na miejscu z pomocą urzędnika.

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności – tabela kodów https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

PROFIL ZAUFANY

Profil zaufany umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Można do tego wykorzystać m.in. konto bankowe, w którym uwiarygodniono Twoje dane osobowe więc wizyta w urzędzie jest niepotrzebna.

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://pz.gov.pl/pz/index

  • Co można m.in. dzięki temu załatwić:
  • Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

PODPIS ELEKTRONICZNY

Podpis elektroniczny/kwalifikowany ma moc prawną taką jak podpis własnoręczny. Za pomocą podpisu kwalifikowanego możesz nie tylko załatwiać sprawy urzędowe, ale też np. zawierać umowy na odległość.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany 

Kontakt