Łódź lokalnie

Do wyboru jest wiele możliwości aktywnego udziału w życiu naszego miasta. Poniżej najważniejsze z nich. Wszystko zaczyna się od pomysłu, poniżej kilka propozycji na wspólne działania z miastem.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 • Czym są konsultacje społeczne?

Dzięki nim mieszkańcy i mieszkanki mogą wyrazić opinię w najważniejszych tematach. Jest to forma rozmowy, którą prowadzi urząd miasta z mieszkańcami na różne istotne tematy, np. planowanie przestrzeni – miejsc publicznych, terenów zieleni, ale także dróg czy dróg rowerowych; planowanych działań w mieście, planowanie strategiczne: miejscowe plany zagospodarowania, różne dokumenty, programy i strategie.

 • Po co są konsultacje społeczne?

Konsultacje organizuje się po to, aby poznać opinie mieszkańców, osób zainteresowanych danym tematem, przedsięwzięciem, inwestycją. Dzięki zebraniu możliwie wielu różnych opinii, urząd miasta zdobywa wiedzę o potrzebach mieszkańców, ale także obawach; dowiaduje się, co sądzą o zaproponowanych pomysłach. Również mieszkańcy mogą usłyszeć siebie nawzajem i poznać różne punkty widzenia.

 • Kto prowadzi konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne prowadzi urząd miasta.

 • Kto może brać udział w konsultacjach?

W konsultacjach może wziąć udział każdy, kto ma taką ochotę lub potrzebę, niezależnie czy mieszka w Łodzi na stałe, czasowo, prowadzi tu działalność albo pracuje. Jeśli dana osoba czuje, że temat jej dotyczy, ma prawo wyrazić swoją opinię.

 • W jaki sposób wyglądają konsultacje?

Konsultacje to spotkania, punkty konsultacyjne na ulicach/osiedlach (np. w namiocie), dyskusje on-line, warsztaty, spacery badawcze – jest wiele metod i narzędzi, za każdym razem dobiera się właściwe metody do tematu. Jednym z narzędzi jest VOX POPULI.

 • VoxPopuli jest to platforma umożliwiającą przeprowadzanie lokalnych e-referendów, wspieranie budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, zachęcającą mieszkańców do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe.
  Więcej na: https://vox.uml.lodz.pl/
 • Czy w konsultacjach decydują mieszkańcy?

Ostateczną decyzję podejmuje urząd miasta, po przeanalizowaniu zebranych opinii. Mieszkańcy powinni otrzymać informację o tym, w jaki sposób urząd rozpatrzył ich opinie.

 • Kto może zgłosić temat konsultacji społecznych?
  - mieszkaniec/mieszkańcy miasta Łodzi z poparciem co najmniej 200 mieszkańców miasta Łodzi,
  - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
  - rada osiedla,
  - grupa co najmniej 5 radnych Rady Miejskiej w Łodzi,
  - Miejska Rada Seniorów,
  - Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi,
  - co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów.
 • Gdzie szukać wiadomości o konsultacjach / co przygotować?

https://uml.lodz.pl/konsultacje/

https://uml.lodz.pl/konsultacje/wnioski-o-konsultacje-spoleczne/

Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

MIKROGRANTY

 • Co to jest?

To miejski program wspierający oddolne inicjatywy mieszkańców, można otrzymać małe kwoty na działania w swoim najbliższym sąsiedztwie.

 • Na jakie zadania mogę otrzymać wsparcie finansowe?
  - małej infrastruktury (np. ławki, trawniki, nasadzenia zieleni),
  - projektów kulturalnych (np. koncerty w parkach, wystawy plenerowe),
  - projektów edukacyjnych (np. kursy, warsztaty, szkolenia),
  - projektów wpływających na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 • Jakie kwoty mogę przeznaczyć na realizację pomysłu?

Kwota projektu może wynosić nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 5 tys. zł. Oceną, podziałem pieniędzy oraz rozliczeniem wszystkich projektów zajmie się zewnętrzny operator.

 • Gdzie szukać wiadomości o mikrograntach ?

https://uml.lodz.pl/decydujemy/dzialamy/mikrogranty/

Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

INICJATYWA LOKALNA

 • Co to jest?

To forma współpracy Urzędu Miasta z mieszkańcami i mieszkankami w celu wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli wraz z innymi masz pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu Miasta, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

 • Na jakie zadania mogę otrzymać wsparcie finansowe?

Jeśli myślisz o spotkaniach sąsiedzkich, festynie, zadbaniu o przyrodę, to Inicjatywa Lokalna może być bardzo dobrym narzędziem. Wszystko zaczyna się od pomysłów, identyfikowania potrzeb, rozmów sąsiedzkich, szukania inspiracji.

 • Jakie kwoty mogę przeznaczyć na realizację pomysłu?

Miasto przeznaczyło w 2021 r. 300 tys. na realizację różnych pomysł, można po nie sięgać aż do wyczerpania.

 • Czy możemy wybrać dostawcę, realizatora?

Nie. Ponieważ wydatki są ponoszone bezpośrednio z budżetu miasta, wydział lub jednostka miejska musi stosować Prawo Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawcy.

 • Gdzie szukać wiadomości o inicjatywie lokalnej?

https://uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/inicjatywy-lokalne/?L=820

Biuro Aktywności Miejskiej, Urząd Miasta Łodzi

DOTACJE NA DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Wspólnymi siłami możemy zmieniać Łódź na zieloną i np. otrzymać wsparcie finansowe na sadzenie zieleni, zatrzymywanie deszczówki i inne działania.

 • Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, działający przy Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym, uruchomił Wyszukiwarkę Ekodotacji (https://ekodotacje.ios.edu.pl/).
 • Gdzie szukać wiadomości o możliwościach?

https://uml.lodz.pl/ekoportal/

<link ekoportal/eko-wiedza/wlacz-sie/>uml.lodz.pl/ekoportal/eko-wiedza/wlacz-sie/</link>

Kontakt