mTożsamość

mTOŻSAMOŚĆ

mTOŻSAMOŚĆ – TWOJE DANE W TELEFONIE to prosty sposób na okazanie i potwierdzenie danych „w realu” lub aplikacjach mobilnych i online; korzysta z aktualnych danych tożsamości, które znajdują się w rejestrach państwowych.

To imiona, nazwiska, daty urodzenia, numer PESEL - czyli dane z Rejestru PESEL, zdjęcie, termin ważności, numeru dowodu, informacja, kto wydał dokument - czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

PAMIĘTAJ: mTOŻSAMOŚĆ to dokument ważny do 31.12.2021 r. – po tym czasie honorowany będzie wyłącznie dokument mObywatel.

KORZYŚCI:

  • za pośrednictwem smartfona można się wylegitymować np. przy kontroli biletów w pociągu, podczas wyborów czy odbiorze przesyłki na poczcie, albo przy zakładaniu kart lojalnościowych, na siłowni, w sklepie, w recepcji, w przychodni, w hotelu, przy korzystaniu z innych usług,
  • wygoda, nie musisz nosić dokumentów,
  • aplikacja jest bezpłatna, płacisz jedynie za korzystanie z internetu podczas pobrania danych - według taryfy Twojego operatora,
  • dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem.

KIEDY NIE SKORZYSTASZ:

  • w sytuacji, w której prawo wymaga okazania dowodu osobistego lub paszportu (np. w banku, na lotnisku, u notariusza, rejestrując kartę SIM),
  • z mTożsamości, jeśli twój dowód osobisty jest nieważny, np. został zawieszony lub zastrzeżony z powodu kradzieży lub zagubienia.

JAK ZAINSTALOWAĆ ?

Aby aktywować mTożsamość potrzebujesz profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

https://pz.gov.pl/pz/index

Kontakt