eRecepta

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

KORZYŚCI:

 • wybór lekarza pierwszego kontaktu,
 • wybór miejsc, w których możesz się leczyć,
 • świadczenia (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie,
 • lista wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Ci zlecone,
 • upoważnienie do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim,
 • zgody na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz,
 • zaświadczenia lekarskie w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze,
 • wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz,
 • e-recepta,
 • e-skierowanie,
 • e-zwolnienie, które wystawiają Ci lekarze.

JAK ZAŁOŻYĆ INTERNETOWE KONTO PACJENTA?

Kontakt