Ekopakt dla Łodzi

Ekopakt ma stanowić ważny dla Miasta dokument. Obecnie jego zarys składa się z części określającej proekologiczne cele Miasta oraz części zawierającej katalog działań, które mają nas do realizacji tych celów przybliżyć.

Miasto zdaje sobie jednak sprawę, że aby zapewnić łodzianom jak najwyższą jakość życia działania samego samorządu mogą nie być wystarczające. Dlatego też wychodzimy z inicjatywą Ekopaktu dla Łodzi, który zachęcić ma wszystkie kluczowe podmioty do wspólnego działania, dzielenia się wiedzą i zasobami oraz współpracy na rzecz lepszej przyszłości naszego miasta.

Harmonogram prac nad wypracowaniem EKOPAKTU:

wiosna / lato 2020 konsultacje i wypracowanie form współpracy
2020 rok podpisanie dokumentu
2020 rok dołączanie kolejnych podmiotów i komunikacja postępów w realizacji deklaracji

Dokument ten ma charakter wersji roboczej, którą będziemy uzupełniać po przeprowadzeniu konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi. 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nie jest możliwe wskazanie konkretnych terminów.

ZAPOZNAJ SIĘ Z EKOPAKTEM

Kontakt