Chcesz otrzymywać regularne informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji? Newsletter jest skierowany dla osób zainteresowanych:

  • programami pomocowymi dla przedsiębiorców,
  • darmowymi szkoleniami i poradami,
  • zmianami w przepisach,
  • przetargami na lokale użytkowe,
  • remontami w centrum Łodzi,

oraz innymi sprawami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Newsletter dla przedsiębiorcy - zapisz się!

Newsletter dla przedsiębiorcy

Zapisz się:
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Szczegółowa klauzula informacyjna znajdzie się na stronie internetowej pod adresem: lodz.pl/newsletterprzedsiebiorcy/rodo
Kontakt