Dostępność

Jeśli przy załatwianiu sprawy urzędowej w Urzędzie Miasta Łodzi napotkałeś jakąkolwiek barierę; architektoniczną, cyfrową lub informacyjno-komunikacyjną, możesz to zgłosić do koordynatora dostępności podając

  • swoje dane personalne: imię, nazwisko i adres,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą, np.: mail, poczta, telefon
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeśli wykaże się interes faktyczny np. niepełnosprawność)

Kontakt do koordynatora dostępności

  1. drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Koordynator dostępności,  Zachodnia 47, 91-066
  2. drogą elektroniczną na adres:  ron@uml.lodz.pl

 

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Łodzi

Informacje w języku łatwym do czytania i zrozumienia ETR na temat składania wniosków o zapewnienie dostępności

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub nawet nie masz orzeczenia o niepełnosprawności ale doświadczasz trudności by załatwić sprawę w urzędzie, bo masz złamaną nogę, jesteś osobą starszą tak zwanym seniorem, masz ciężki bagaż, jesteś w ciąży, jesteś obcokrajowcem i nie znasz języka polskiego  albo nie możesz skorzystać ze strony internetowej lub nie rozumiesz, co mówi do ciebie urzędnik, nie potrafisz wypełnić dokumentu, to możesz żądać by urząd był dla ciebie dostępny.

Przeczytaj poniższe informacje w jakich przypadkach możesz zgłosić się do Urzędu Miasta Łodzi i żądać usunięcia bariery, urzędnicy będą musieli ci pomóc.

Zobacz, jakie to trudne sytuacje:

Nie mogłeś wejść do budynku, bo napotkałeś bariery, na przykład: były strome schody, nie było windy, był stromy podjazd

Nie mogłeś trafić do konkretnego pokoju, bo nie było oznaczeń pomieszczeń wewnątrz budynku. Na przykład gdzie pracują poszczególne wydziały w urzędzie.

Pomieszczenia wewnątrz budynku powinny być oznaczone w sposób wizualny na przykład tablice informacyjne i dotykowy, czyli takie tablice, które niewidomi dotykają rękami lub głosowy, czyli na przykład pracownik portierni wytłumaczy dokładnie jak dość do pokoju, którego szukasz.

Nie mogłeś wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym, bo Ci powiedziano, że nie wolno wejść z psem.

Nie chodzi o zwykłego psa, ale o takiego co ma specjalne dokumenty, że jest w pracy.

Nie mogłeś skorzystać ze strony internetowej urzędu, bo była niedostępna dla osób ze słabym wzrokiem. Facebook lub inne media społecznościowe Miasta Łodzi były niedostępne

Nie mogłeś pobrać formularza lub go wypełnić, bo był w niedostępnym pliku

Na stronie internetowej urzędu nie znalazłeś informacji o działaniu urzędu w języku łatwym do czytania i zrozumienia, tak zwanym ETR i w języku migowym dla osób głuchych

Język łatwy tak zwany ETR, ma zawsze ten symbol i zawiera proste słowa i obrazki aby osoby z niektórymi niepełnosprawnościami mogły lepiej zrozumieć, czym zajmuje się urząd, co tam mogą załatwić

Nie mogłeś wypełnić wniosku, bo był za trudny, a urzędnik nie chciał Ci pomóc

Nie słyszałeś, co mówi do ciebie urzędnik, bo w pokoju nie było pętli indukcyjnej, czyli specjalnego urządzenia poprawiającego słyszenie w aparatach słuchowych

Nie zapewniono Ci tłumacza Polskiego Języka Migowego PJM


Zgłoś się do koordynatorki dostępności, ona Ci na pewno pomoże

Koordynatorką dostępności jest Pani Katarzyna Tręda-Pisera

Koordynatorka dostępności przyjmuje klientów codziennie:

Poniedziałki 8 – 16

Wtorki 9– 17

Środy 8– 16

Czwartki 8– 16

Piątki 8– 16

Do koordynatorki możesz zadzwonić pod numer telefonu: 42 638-45-40 

Do koordynatorki możesz też wysłać maila: ron@uml.lodz.pl 

Do koordynatorki możesz też przyjść

Tutaj przyjmuje Koordynatorka dostępności:

Zachodnia 47, pokój nr 15, naprzeciwko portierni


Poproś o usunięcie bariery

Poproś o usunięcie bariery. Urząd musi to zrobić w ciągu 14 dni.
Czasami może Cię poinformować, że sprawa jest trudna i potrzebuje zamiast 14 dni, 2 miesiące

Natomiast jeśli Urząd nie odpowiada na twój wniosek będziesz mógł złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Na wniesienie skargi masz 30 dni od upływu terminu

Możesz wypełnić te wnioski:

i złożyć je.

Jeśli wnioski będą dla ciebie za trudne koordynatorka dostępności przyjmie od ciebie zgłoszenie i nie będziesz musiał wypełniać wniosków

Kontakt