Warsztaty Terapii Zajęciowej

W naszym mieście działa i rehabilituje zawodowo i społecznie, osoby z różnymi niepełnosprawnościami, dziewięć WTZ-ów.

Do warsztatów terapii zajęciowej osoby niepełnosprawne kierowane są na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Jaś i Małgosia”
Adres / siedziba: ul. Tatrzańska 105
Telefon: (42) 643-46-70
e-Mail: sekretariat@jim.org zarzad@jim.org
WWW: www.jim.org
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce”
Adres / siedziba: ul. Skarbowa 28
Telefon: (42) 616-09-69
e-Mail: poczta@slyszeserce.org.pl
WWW: slyszeserce.org.pl
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych
Adres / siedziba: ul. Nawrot 94/96
Telefon: (42) 231-33-70 w. 204
e-Mail: biuro@pzg.lodz.pl
WWW: www.pzg.lodz.pl/index.php/oddzial-lodzki/biuro-oddzialu-lodzkiego
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 3
Adres / siedziba: ul. Tkacka 34/36
Telefon: (42) 678-85-68, 678-93-23
e-Mail: sosw3@interia.pl
WWW: www.sosw3.pl/workshops.html
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielczych Zakładach Chemicznych „MORS”
Adres / siedziba: ul. Telefoniczna 28
Telefon: (42) 679-13-22, 678-85-50
e-Mail: biuro@mors.net.pl
WWW: www.mors.net.pl/index3beb.html?page=197&lang=pl
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Usług Techniczno-Handlowych i Wdrożeń „ORPEL”
Adres / siedziba: ul. Lodowa 101
Telefon: (42) 253-15-65, 250-81-81
e-Mail: orpel@orpel.com.pl
WWW: www.orpel.com.pl/kontakt-z-nami/
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na rzecz Osób Niepełnosprawnych „POKÓJ”
Adres / siedziba: ul. Sędziowska 8/10
Telefon: (42) 654-56-78, 515-141-459
e-Mail: wtzpokoj@wp.pl
WWW: www.wtzpokoj.pl/wtz
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „NOWA ZORZA”
Adres / siedziba: ul Św. Jerzego 10/12
Telefon: (42) 630-07-59, 512 371 071
e-Mail: biuro.nowazorza@op.pl
WWW: www.zorza.esem.pl
Pokaż na mapie
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Łódź – Bałuty
Adres / siedziba: ul. Plantowa 7
Telefon: (42) 655-87-48
e-Mail: wtztpd@poczta.onet.pl
WWW: www.tpdbaluty.org.pl/wtz.html
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF

WTZ tworzone są na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587).

Kontakt