Mobilny urzędnik

Od 10 grudnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, Oddziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności dostępna jest usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu. 

Jest ona skierowana do mieszkańców Łodzi, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku lub konieczności opieki nad osobą zależną doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Łodzi (Oddziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności). Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie opublikowanym poniżej.

Chęć skorzystania z obsługi Mobilnego Urzędnika należy zgłaszać pod numerem telefonu 42 638-45-40,

Zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 16.00 a we wtorki od 9.00 – 17.00.


Zgłoszenia są obsługiwane we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 - 16.00

Zgłoszenia realizowane są w kolejności ich przyjęcia. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.

Regulamin działania "Mobilnego Urzędnika" w Urzędzie Miasta Łodzi

Opis usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika:

POTWIERDZAMY WIZYTY!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10.00 w dniu obsługi zgłoszenia, a w przypadku zgłoszeń, które mają być obsłużone o godz. 10.00 – najpóźniej do godz. 16.00 w dniu poprzedzającym wizytę.

W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, pokazując identyfikator.

UWAGI I KONTAKT

Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:

  • pocztą na adres: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47
  • pocztą elektroniczną na adres: zdrowie.sekretariat@uml.lodz.pl
  • telefonicznie od numer: 42 638 47 34
Kontakt