Łódzki Standard Dostępności

Opracowanie:

Spółdzielnia Socjalna Fado, Łódź ul.Nawrot 94/96

Bartosz Stępień, Maciej Kowalski, Adam Mikołajczyk, Marta Woźniak

www.spoldzielniafado.pl

Konsultacja merytoryczna: Joanna Borowczyk, Politechnika Łódzka

Wstęp

Opracowanie skierowane jest do projektantów i wykonawców oraz pracowników administracji miejskiej, którzy pełnią kluczową rolę w tworzeniu warunków dla trwałej integracji mieszkańców Łodzi.

Opracowanie zawiera zbiór podstawowych wytycznych, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

  • Celem dokumentu jest ustanowienie podstawowych wytycznych decydujących o spełnieniu wymaganych warunków dostępności przestrzeni miejskiej, obiektów oraz ich otoczenia, środków komunikacji miejskiej, wydarzeń i usług w tym także usług cyfrowych;
  • usprawnienie i podwyższenie poziomu koordynacji procesów projektowych i wykonawczych w zakresie zapewnienia dostępności miasta dla wszystkich mieszkańców;

Stosowanie zasad opisanych w niniejszym dokumencie dotyczy wszystkich jednostek miejskich realizujących działania inwestycyjne, edukacyjne, festiwalowe i inne.

Zgodność ze Standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Łodzi inwestycji realizowanych w Łodzi podlega weryfikacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu oraz musi mieć zatwierdzenie Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Odstępstwa od wymagań określonych w Standardach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w Łodzi muszą być konsultowane z jednostką realizującą dane zadanie inwestycyjne, projektowe i inne oraz zyskać akceptację Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami działającego przy Urzędzie Miasta Łodzi.

Standardy dostępności

Kontakt