Fundacje, stowarzyszenia

Niepełnosprawni NGO

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
adres: ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź
telefon: 42 639-95-81
e-mail: caritas@toya.net.pl
strona www: www.caritas.lodz.pl
kategoria:
Fundacja "Aktywnej Rehabilitacji"
adres: ul.Tatrzańska 109,93-279 Łódź
telefon: 42 642-78-01
e-mail: biuro.lodzkie@far.org.pl
kategoria: rehabilitacja
Fundacja "Dom w Łodzi"
adres: ul. Wierzbowa 13, 91-426 Łódź
telefon: 42 642-78-01,509-394-794
e-mail: pomoc@domwlodzi.org.pl
strona www: www.domwlodzi.org
kategoria:
Fundacja "Słonie na Balkonie"
adres: ul. Piotrkowska 17,90-407 Łódź
telefon: 42 672-61-19
e-mail: biuro@slonienabalkonie.pl
informacje dodatkowe: pomaga dzieciom z zaburzeniami psychicznymi
kategoria: dzieci
Fundacja "GAJUSZ"
adres: ul. Dąbrowskiego 87, 93-271 Łódź
telefon: 42 631-00-41
e-mail: biuro@gajusz.org.pl
strona www: www.gajusz.org.pl
kategoria: dzieci
Fundacja dla Dzieci Chorych na Białaczkę i Choroby Nowotworowe "Krwinka"
adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź
telefon: 42 661-80-52
e-mail: fundacja@krwinka.org
strona www: www.krwinka.org
kategoria: dzieci
Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia"
adres: ul.Tatrzańska 105,93-279 Łódź
telefon: 42 643-46-70
e-mail: pomoc@jasmalgosia.pl
strona www: www.jim.org
kategoria: dzieci
Fundacja "Szansa dla Niewidomych" - Tyflopunkt Łódź
adres: ul.Wigury 13,90-302 Łódź
telefon: 42 676-50-77,881-946-225
e-mail: lodz@szansadlaniewidomych.org
kategoria: niewidomi
Fundacja "Równe Szanse"
adres: ul.Wólczańska 225,93-005 Łódź
telefon: 42 636-85-47
e-mail: fundacjarowneszanse@gmail.com
kategoria:
Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Łodzi
adres: ul. Chocianowicka 198,93-460 Łódź
telefon: 42 680-21-00
e-mail: kta.opp@navicula.pl
strona www: www.navicula.pl
kategoria:
Łódzki Związek Inwalidów Narządu Ruchu
adres: ul. 6-go Sierpnia 25,90-616 Łódź
telefon: 605-065-164
e-mail: jacekwoody@gmail.com
strona www: www.lzinr.pl
kategoria:
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci
adres: ul.Łupkowa 1,91-496 Łódź
telefon: 42 656-97-97,661-108-701
e-mail: hospicjum@hospicjumdladzieci.org
strona www: www.hospicjumdladzieci.org
kategoria: dzieci
Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne
adres: ul. Wólczańska 191/195 90-531 Łódź
telefon: 608-811-192,668-300-529
e-mail: lss@lss.vihost.pl
strona www: www.lss.vihost.pl
kategoria:
Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
adres: ul. Przybyszewskiego 111, 93-110 Łódź
telefon: 42 681-24-38
e-mail: tow.alzheimer@wirtualnapolska.pl
kategoria:
Klub Sportowy Niewidomych "Omega"
adres: ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 667-213-576, 692-397-960
e-mail: ksnomega.lodz@tlen.pl
strona www: www.ksnomegalodz.pl
kategoria: niewidomi
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki
adres: ul.Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 42 633-44-18
e-mail: prezes@lodzki.pzn.org.pl
strona www: www.pznlodzki.pl
informacje dodatkowe: Magazyn drobnego sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzącym. Godziny pracy: poniedziałek 10.00-16.00, piątek 8.00-15.00. Biblioteka PZNOŁ 90-721 Łódź, ul Więckowskiego 13
kategoria: niewidomi
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Ognisko "Sprawność"
adres: ul. Milionowa 78,92-334 Łódź
telefon: 42 672-32-52, 503-092-557
e-mail: czarnestopy@op.pl
kategoria: sport
Łódzki Klub Sportowy Głuchych
adres: ul.Piotrkowska17,90-406 Łódź
telefon: 603-044-376
e-mail: lksg@wp.pl
kategoria: sport
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
adres: ul. Nawrot 94/96,90-040 Łódź
telefon: 42-231-30-36,42 231-39-22
e-mail: biuro@pzg.lodz.pl
strona www: www.pzg.lodz.pl
kategoria: głusi
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - Oddział Regionalny w Łodzi
adres: ul. Powszechna 15,93-321 Łódź
telefon: 605-565-685,697-578-128,691-076-611
e-mail: kontakt@miesnie.org.pl
kategoria:
Kontakt