Komisja Dialogu Obywatelskiego

KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

Dnia 19 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem nr 880/2022 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami, zmieniona Zarządzeniem nr 2224/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 października 2023 r.

Praca w KDO

Skontaktuj się z Nami

Kontakt