Kultura dostępna

samoDZIELNI W KULTURZE - Muzeum Miasta Łodzi

Dotykowe plansze dla osób niewidomych, filmy z tłumaczeniem języka migowego czy tematyczne zeszyty tworzące trzy ścieżki zwiedzania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - muzyczną, plastyczną i literacką - to tylko niektóre materiały przygotowane przez Muzeum Miasta Łodzi w ramach projektu "samoDZIELNI W KULTURZE". Wszystkie materiały są dostępne bezpłatnie w Muzeum Miasta Łodzi i na www.dostepne.muzeum-lodz.pl.

Projekt „samoDZIELNI W KULTURZE" to kolejna inicjatywa Muzeum Miasta Łodzi, której celem było wyjście naprzeciw potrzebom osób z różnymi niepełnosprawnościami. Głównym założeniem projektu była chęć pokazania, że kontakt z muzyką, literaturą czy sztuką może być nie tylko jedną z form przyjemnego spędzania czasu, ale przede wszystkim nieść ze sobą wartości poznawcze, a nawet rewalidacyjne.

W trakcie trwania projektu, w niektórych łódzkich instytucjach kultury odbył się cykl spotkań i warsztatów edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci, jak i do dorosłych. Dzięki zajęciom uczestnicy nabyli kompetencje samodzielnych odbiorców kultury. Zwieńczeniem projektu było opracowanie materiałów edukacyjnych, przygotowywanych we współpracy ze specjalistami oraz dydaktykami z zakresu pedagogiki specjalnej.

- Naszym nadrzędnym celem było opracowanie kompleksowej oferty edukacyjnej, która umożliwi osobom z niepełnosprawnościami naukę świadomego i aktywnego uczestniczenia w kulturze, stąd pomysł przygotowania specjalnych pomocy dydaktycznych, takich jak na przykład audiodeskrypcje, dotykowe plansze dla osób niewidomych, czy filmy i zeszyty edukacyjne - wyjaśnia Paulina Długosz, koordynator projektu.

Co najważniejsze, książki, filmy i audiodeskrypcje można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Muzeum w ramach wolnej licencji www.dostepne.muzeum-lodz.pl.
Projekt "samoDZIELNI W KULTURZE" został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (27.998,2 zł brutto), Miasta Łodzi (1.273,0 zł brutto) i Muzeum Miasta Łodzi (1.929,23 zł brutto).

Kutura - udogodnienia dla niepełnosprawnych

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • bezpośredni podjazd pod instytucję
 • oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej
 • winda dla niepełnosprawnych
 • toaleta dla niepełnosprawnych
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Bałucki Ośrodek Kultury - „Na Żubardzkiej”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Ośrodek zlokalizowany jest na I piętrze – niedostępny dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Bałucki Ośrodek Kultury – „Lutnia”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazdy, toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Zespół Muzyczny dla dzieci z zespołem Downa
Bałucki Ośrodek Kultury – „Rondo”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazdy, toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Biblioteka Miejska w Łodzi
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Na 79 filii bibliotecznych 22 są przystosowane dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Platformy schodowe (Filia nr 31, Filia nr 34), schodołaz (Filia nr 64), winda (Filia nr 34), podjazdy, toalety
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
13 tys. audiobooków w sumie we wszystkich filiach
Centralne Muzeum Włókiennictwa
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Kompleks budynków dostosowany jest pod względem architektonicznym do potrzeb osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • w każdym budynku ekspozycyjnym znajduje się winda
 • na klatce schodowej „Kotłowni” zostały zamontowane kontrastowe oznaczenia krawędzi stopni
 • na drzwiach toalet zostały zamieszczone tabliczki możliwe do odczytania dotykiem
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Centrum Dialogu
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • podjazdy/wejścia do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo
 • drzwi do wszelkich pomieszczeń są szerokie, tak, by bez problemu zmieścił się w nich wózek
 • winda w budynku
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
 • audiobook „Getto walczy” - do bezpłatnego ściągnięcia ze strony internetowej
 • wystawa „Człowiek za burtą. Łodzianie 50 lat po Marcu” - materiał audio - dla osób niewidomych i niedowidzących
 • „Bałucki słownik 1” - powstał w języku migowym;
 • „Bałucki słownik 2” - powstał w języku Braille'a i w języku migowym
 • publikacja A. Mostowicza "Żółta gwiazda i czerwony krzyż" oprócz wydania tradycyjnego została utrwalona w wersji dla niewidomych - audiobook
 • wszystkie publikacje zostały udostępnione na stronie internetowej, dzięki czemu niewidomi mają do niej dostęp poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania
 • instytucja oferuje oprowadzanie po wystawach oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych dla grup osób niedowidzących i niewidomych
Centrum Kultury Młodych (ul. Lokatorska 13)
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazd, toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Jest oferta zajęć dla osób niepełnosprawnych
Centrum Kultury Młodych – Klub Dąbrowa
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Dom Literatury
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
EC-1
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Przestrzeń publiczna EC-1 jest w pełni przystosowana do obsługi i potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Instytucja jest niemal w całości obiektem bezbarierowym
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • windy
 • schodołazy
 • utwardzone dojścia do wejść
 • bezprogowe wejścia do budynków
 • miejsca postojowe dla niepełnosprawnych
 • pochylnie
 • toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • oświetlone i skontrastowane informacje dla osób słabowidzących
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
 • dla osób niewidomych odwiedzających Centrum Nauki i Techniki stworzona została makieta z mosiądzu, która stanowi miniaturę obiektów EC1
 • w niektórych miejscach wystaw stworzone zostały pulpity napisane alfabetem Braille’a, a całość wystaw będzie dostępna dzięki opisowi lektora, odtwarzanemu podczas korzystania z aplikacji mobilnej
 • w odniesieniu do potrzeb osób słabowidzących, na wszystkich pulpitach zastosowana została możliwość powiększania liter oraz zmiany kontrastu
 • w celu zapewnienia swobodnego korzystania z proponowanych atrakcji kompleksu kulturalno – edukacyjnego i ekspozycyjnego oraz zapewniania wysokiego komfortu podczas korzystania z proponowanej oferty, zostanie zapewniona przez obsługę wystaw dodatkowa opieka pracownika, który służy pomocą osobom z różnymi typami niepełnosprawności.
 • cennik biletów na wszystkie oferowane przez Instytucję aktywności przewiduje bilety ulgowe dla osób w wieku 60+, osób niepełnosprawnych, a także dla opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagających stałej asysty.
 • osoby niewidome, słabowidzące i niepełnosprawne, mogą poruszać się po wszystkich obiektach na Kompleksie EC1 w asyście psa przewodnika
Fabryka Sztuki
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Brak barier z wyjątkiem budynku biurowego posiadającego próg
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazdy, windy, toalety
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Miejska Galeria Sztuki
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie spełnia kryteriów obiektu bez barierowego
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Ośrodek Propagandy Sztuki (ul. Sienkiewicza 44) w części, w której mieszczą się sale ekspozycyjne, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; wyposażony w zewnętrzny podjazd, windę i łazienkę dostosowaną dla potrzeb osób  niepełnosprawnych
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Muzeum Kinematografii
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynki muzeum nie są w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Na terenie zajmowanym przez Muzeum Kinematografii w Łodzi znajdują się 3 budynki:

Pałac K. Scheiblera - obecnie Muzeum – budynek wyposażony jest w następujące udogodnienia dla niepełnosprawnych:

 • schodołaz wraz z wózkiem

budynek dawnej Wozowni, w którym obecnie znajduje się m.in. kino wyposażony jest w następujące udogodnienia dla niepełnosprawnych:

 • platforma,
 • toaleta dla niepełnosprawnych.

budynek dawnej stajni - obecnie pełniący funkcję budynku administracyjnego – budynek wyposażony jest w następujące udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych:

 • windę osobową,
 • toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Teren przyległy wraz ze strefą wejściową (brama, furtka) jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
 • opisy wystawy Pałac Pełen Bajek w alfabecie Braille'a;
 • pętla indukcyjna w sali kinowej wzmacniającą sygnał dźwięku do aparatów słuchowych, umożliwiając w ten sposób projekcję specjalnych seansów dla osób niedosłyszących
Muzeum Miasta Łodzi
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • wideooprowadzania po Muzeum na stronie internetowej muzeum,
 • audiodeskprycje z dokładnym opisem wnętrz oraz wybranych eksponatów,
 • przewodnik w formacie „tekstu łatwego do czytania",
 • przewodnik w druku transparentnym wraz z 9 tyflografikami do wypożyczenia,
 • mapy muzeum w druku brajlowskim do wypożyczenia,
 • możliwość wypożyczenia w kasie muzeum rękawiczek, aby podczas zwiedzania osoby z dysfunkcją wzroku mogły dotknąć wybranych eksponatów,
 • makieta dotykowa Dużej Sali Jadalnej,
 • makieta dotykowa obrazowi "Pożegnanie" S. Hirszenberga,
 • toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
 • program edukacyjny "Muzeum chce (chcę) Cię poznać" dla dzieci z autyzmem i ich opiekunów,
 • program edukacyjny "Muzeum na wyciągnięcie ręki", w ramach którego organizowane są oprowadzania po wystawach stałych i czasowych wraz z tłumaczem języka migowego lub przewodnikiem-deskryptorem
Muzeum Tradycji Niepodległościowych
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Dla niepełnosprawnych dostępny jest parter w budynku przy ul. Gdańskiej
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Podjazd
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Ośrodek Kultury „Górna”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: instytucja nie jest w całości obiektem bezbarierowym
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Bratysławska 6a)
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Krzemieniecka 2a)
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych: parking, wjazd do budynku, toalety, szeroki wjazd do sal widowiskowych
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Poleski Ośrodek Sztuki (ul. Piotrkowska 282 a)
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Wjazd do budynku, toalety, szeroki wjazd do sali widowiskowej
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Poleski Ośrodek Sztuki – Teatr Szwalnia (ul. Struga 90)
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Teatr Arlekin
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W części dostępnej dla widowni:

 • platforma dla wózków inwalidzkich,
 • winda dla niepełnosprawnych,
 • toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych.
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Teatr Muzyczny
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Nie ma barier architektonicznych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Wydzielone miejsca na widowni dla osób poruszających się na wózkach.
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Teatr Nowy
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Instytucja nie jest w całości obiektem bezbarierowym
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
dostęp tylko do sal widowiskowych (podjazdy dla wózków przy wejściu do kasy)
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak specjalnej oferty programowej, zniżka cenowa dla osób niepełnosprawnych: bilet ulgowy  35zł + bilet dla opiekuna - 1zł
Teatr Pinokio
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie spełnia kryteriów obiektu bez barierowego
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Zlikwidowane są bariery komunikacyjne tzn. dostęp do widowni przez dziedziniec i rampę najazdową (podjazd) w przypadku korzystania z wózków.
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Teatr Powszechny
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
 • podjazd z poziomu parkingu do budynku teatru oraz oznakowane miejsce parkingowe
 • platforma pionowa przyschodowa dla osób niepełnosprawnych służąca do transportu osób na wózkach inwalidzkich z poziomu kasy biletowej do pomieszczeń szatni
 • toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych oraz do foyer teatru
 • toaleta dla niepełnosprawnych
 • na widowni Małej Sceny znajdują się 4 miejsca dla wózków inwalidzkich
 • sprzęt umożliwiający indywidualny odsłuch akcji scenicznej za pomocą pętli indukcyjnej
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Teatr realizuje projekt „Teatr dla niewidomych i słabo widzących” (dotychczas zaprezentowano 60 premier). Spektakle kładą szczególny nacisk na sferę dźwiękową przedstawienia i oddziaływanie na inne niż wzrok zmysły. Wszystkim prezentacjom towarzyszą programy teatralne przygotowywane w wersji napisanej alfabetem Braille’a.
Widzewskie Domy Kultury – Dom Kultury „502”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Widzewskie Domy Kultury – Dom Kultury „Ariadna”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Parter budynku bez barier dla niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Toaleta
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak
Widzewskie Domy Kultury – Dom Kultury „Widok”
BARIERY ARCHITEKTONICZNE: Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych
WYKAZ UDOGODNIEŃ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Brak
OFERTA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (MAKIETY, NAPISY, AUDIOBOOKI, etc.):
Brak

Instytucje kultury mają w swojej ofercie stałej propozycje przygotowane specjalnie z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących.

Teatr dla niewidomych i słabo widzących

Sztandarowym projektem jest Teatr dla niewidomych i słabo widzących, autorska inicjatywa dyr. Ewy Pilawskiej realizowana od 2005 r. Do tej pory w jej ramach wystawiono w Teatrze Powszechnym aż 61 premier. W spektaklach dla osób niewidomych duży nacisk kładziony jest na szczegóły dźwiękowe, czytane są także didaskalia. Prezentacjom towarzyszą programy teatralne w tym wersje napisane alfabetem Braille’a. Premiery cieszą się niezmiennie dużą popularnością wśród niewidomej widowni, nie tylko łódzkiej.

seanse filmowe z audio deskrypcją

W Kinie Kinematograf odbywają się, seanse filmowe z audio deskrypcją.

Biblioteka Miejska

Szeroką ofertę dla osób niewidomych i słabowidzących ma także Biblioteka Miejska w Łodzi. Każda z niemal 80 filii oferuje osobom z dysfunkcją wzroku rozwiązania znacząco poprawiające ich możliwości korzystania z kultury. Przede wszystkim korzystanie z bogatych zbiorów audiobooków – tylko w tym roku (do końca września 2018 r.) zakupionych zostało ponad 2200 egzemplarzy. Planowane są zakupy kolejnych tytułów.  Dla osób starszych i niedowidzących biblioteki przygotowały specjalną ofertę książek z powiększonym drukiem. W remontowanej obecnie filii na ul. Powstańców Śląskich już od przyszłego roku dostępne będą stanowiska komputerowe przystosowane dla osób z dysfunkcją wzroku – wyposażone w specjalne monitory i kontrastowe klawiatury oraz oprogramowanie ułatwiające pisanie i czytanie, a także korzystanie z poczty elektronicznej. Tak przygotowane stanowisko jest dostępne od 2016 roku także w filii mieszczącej się przy ulicy Brzeźnej 10. Wszystkie książki, audiobooki oraz stanowiska do pracy przy komputerze dostępne są w łódzkich bibliotekach za darmo.

Teatr Chorea i Fabryka Sztuki

Kontakt