Fundacje, stowarzyszenia

Niepełnosprawni NGO

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurię i Zaburzenia Pokrewne
adres: ul. Plac Kolumny Paryskiej 4,90-006 Łódź
telefon: 42 630-57-50,42 632-49-21
e-mail: fenyloketonuria1@interia.pl
kategoria:
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię - Koło Terenowe Łódź
adres: ul. Pabianicka 62,93-513 Łódź
telefon: 42 633-53-58
e-mail: adamsumera@wp.pl
kategoria:
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Zarząd Miejski
adres: ul. Więckowskiego 13,p.17, 90-721 Łódź
telefon: 42 632-27-03
e-mail: stowarzyszenie.diabetyków@wp.pl
kategoria:
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział w Łodzi
adres: ul. Kościuszki 31,95-035 Ozorków
telefon: 42 277-17-73
e-mail: biuro@pslcnp.pl
strona www: www.pslcnp.pl
kategoria:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Łodzi
adres: ul. Karolewska 70/76,94-023 Łódź
telefon: 42 689-90-60
e-mail: psouu.lodz@op.pl
strona www: www.psouu-kololodz.pl
kategoria:
Polskie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych
adres: ul.Lipowa 48,90-630 Łódź
telefon: 605-065-164
e-mail: jacekwoody@gmail.com
kategoria: sport
Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Łodzi
adres: ul.Nastrojowa 10, 91-496 Łódź
telefon: 42 649-18-03, 505-034-909
e-mail: lodz@ptsr.org.pl
strona www: www.lodz.ptsr.org.pl
kategoria:
Stowarzyszenie "Dom Rozwoju Psychoruchowego Dzieci i Młodzieży"
adres: ul. Sterlinga7,91-425 Łódź
telefon: 42 633-02-51
e-mail: stow.dom@onet.eu
kategoria:
Stowarzyszenie Rodzin Działających na rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny"
adres: ul. Piotrkowska 38, lok 9U, 90-265 Łódź
telefon: 42 616-05-16
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl
strona www: www.dla-rodziny.org.pl
kategoria: zdrowie psychiczne
Stowarzyszenie Rodzin,Opiekunów i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi "Mniej Więcej"
adres: ul. Plantowa 7,91-104 Łódź
telefon: 513-003-222
e-mail: sekretariat@xn--mniejwiecej-knb.pl
kategoria: dzieci
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków
adres: ul.Piotrkowska 41 lok.2,90-410 Łódź
telefon: 42 296-55-87
e-mail: stowarzyszenieinicjatywarp@onet.eu
strona www: www.sirp.pl
kategoria:
Stowarzyszenie Łódzki Klub "Amazonka"
adres: ul. Paderewskiego 13,93-530 Łódź
telefon: 42 684-98-56,502-563-736
e-mail: amazonki@amazonki-lodzorg
kategoria:
Stowarzyszenie Młodzieży z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost"
adres: ul.Próchnika 7,90-408 Łódź
telefon: 42 632-08-66
e-mail: pomost.s@poczta.fm
strona www: www.pomost-lodz.org
kategoria: zdrowie psychiczne
Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Opiekunów "Niepełnosprawni-Sprawni"
adres: ul. Nawrot 104, 90-029 Łódź
telefon: 42 674-35-72
e-mail: wieslawkam1@gmail.com
kategoria:
Łódzkie Stowarzyszenie Laryngektomowanych
adres: ul. Paderewskiego 13,pok. 209,94-035 Łódź
telefon: 42 689-59-43,504-087-223
e-mail: eskulap111@wp.pl
kategoria:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Starszym "Puls"
adres: ul. Olimpijska 9,94-043 Łódź
telefon: 604-946-485,606-397-841
e-mail: puls.lodz@interia.pl
kategoria: dzieci
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób z Zespołem Downa w Łodzi - "Stowarzyszenie Trisomia 21"
adres: ul. Kilińskiego 2,91-421 Łódź
telefon: 42 630-73-48
e-mail: stow.down@wp.pl
strona www: www.downs.pl
kategoria: dzieci
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Troska"
adres: ul. Rojna 18a,91-142 Łódź
telefon: 42 655-89-05
e-mail: osrodekadaptacyjny@neostrada.pl
kategoria: dzieci
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
adres: ul. Broniewskiego 1a,93-866 Łódź
telefon: 42 682-20-22
e-mail: wladyslaw@ciemnicki.pl
kategoria:
Galeria Artystyczna Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
adres: ul.Piotrkowska 17,90-406 Łódź
telefon: 42 632-25-55
e-mail: admin@sejmik.eu
kategoria: artystyczne
Kontakt