Fundacje, stowarzyszenia

Niepełnosprawni NGO

Polski Związek Niewidomych
adres: ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 42 632-74-51
e-mail: pzncentrum@wp.pl
kategoria: niewidomi
FUNDACJA MAGNIFICAT
adres: ul. Łąkowa 42,90-554 Łódź
telefon: 570 893 268
e-mail: dom@fundacjamagnificat.pl
kategoria:
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego
adres: ul. Lumumby 1/3,91-404 Łódź
telefon: 519-775-318, 788-154-109
e-mail: snsiaul@uni.lodz.pl
kategoria: praca
Fundacja TUS
adres: ul. Jana Pawła Woronicza 29A, 02-640 Warszawa
telefon: 22 852-01-82
e-mail: tus@tus.org.pl
kategoria:
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo
adres: ul.Tkacka 34/36, 90-156 Łódź
telefon: 42 678-93-23
e-mail: sucurs.lodz@gmail.com
kategoria:
Sekcja CrossFit Łódź
adres: ul.Drewnowska 77,91-008 Łódź
telefon: 509 44 70 72
e-mail: biuro.lodzkie@far.org.pl
kategoria: sport
Fundacja „Niepełnosprawni Pracują”
adres: ul.Rojna 71, 91-134 Łódź
telefon: 42 611 02 08
e-mail: fundacjaniepelnosprawnipracuja@gmail.com
kategoria: praca
Centrum Rozwoju i Psychoterapii "Droga do Domu"
adres: ul.Zachodnia 97/120 Łódź
telefon: 607 475 629
e-mail: drogadodomu@gmail.com
kategoria: zdrowie psychiczne
Kontakt